nieuws

Zorgen over instroom van personeel in betonbranche

bouwbreed Premium

De Betonvereniging maakt zich zorgen over de instroom in de betonbranche. Er zou een po opgezet moeten worden om voldoende nieuwe medewerkers in de branche op te leiden. Het gaat daarbij zowel om de kwantiteit als de kwaliteit van de nieuwe medewerk(st)ers.

“De komende jaren valt er ontzettend veel te bouwen”, aldus ir. D. Stoelhorst, directeur van de Betonvereniging, in gesprek met Cobouw. “Er komen grote investeringen in de infrastructuur aan. Dat vraagt veel vakmanschap. Ik maak me zorgen over de instroom van de betonbranche. Die is te klein, en kwalitatief zijn er ook wel problemen. De aannemers in de betonbouw maken zich hier ook zorgen over.” Dit beeld wordt bevestigd door H. Ph. H. Haverkort, voorzitter van de Vereniging Ondernemers Civiele Betonbouw (VOC Betonbouw) te Nieuwegein. “ik heb die indruk ook. Als alles uitkomt wat Rijkswaterstaat en het kabinet ons voorspellen, dan groeit de markt voor de civiele betonbouw in 3 a 6 jaar met 50% en misschien wel met 100%. Er is dan veel meer personeel nodig. Het verband met de groei van de markt hoeft niet lineair te zijn, maar het aantal mensen in de civiele betonbouw zal zeker met een kwart tot de helft groeien”, aldus Haverkort.

Een van de knelpunten is de opleiding voor timmerwerk in de betonbouw. Er is geen reguliere opleiding voor. Haverkort: “Wij hebben samen met SVB sinds een jaar of tien een eigen opleidingstraject van de Stichting Praktijkopleiding Betonbouw Nederland te Mierlo, met ongeveer 100 leerlingen per jaar. Dat is op dit moment voldoende om het bestand op peil te houden. Maar het is al wel nodig om de leerlingen overal vandaan te halen, ook met een afgebroken of helemaal geen vooropleiding.”

Haverkort ziet grote problemen als het niet lukt om in de toekomst aan de vraag te ke voldoen. “Dan moeten we in het buitenland naar personeel zoeken. Een gevaar daarbij is, dat het instituut ‘koppelbazen’ weer de kop op zou ke steken. Dat soort kwaad kan vanzelf weer om de hoek komen kijken.” Inmiddels is binnen de VOC Betonbouw een taakgroep opleidingen geformeerd, die bezig is de problematiek in kaart te brengen.

Analyse van beroepen

De VOC Betonbouw houdt contact met de Betonvereniging, die doende is met een analyse van beroepen in de betonbranche. “Eind dit jaar verwachten we de rapportage en daarna volgt overleg over de implementatie”, aldus Stoelhorst. “Uit de inventarisatie komt in ieder geval naar voren, dat een aantal functies duidelijk anders wordt ingevuld dan wij aangenomen hadden. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde combinaties van functies.”

De Betonvereniging is zeer actief op het gebied van opleidingen. Maar ook binnen de sectoren van de betonbranche worden nieuwe opleidingen georganiseerd. Stoelhorst wijst bijvoorbeeld op het scholingstraject voor betonboorders, een initiatief van de Vereniging van Betonboorbedrijven (VBB) te Apeldoorn.

De Betonvereniging speelt een centrale rol in de betonbranche. Stoelhorst ziet de toekomst van de Betonvereniging positief in. “In 1994 hebben we een moeilijk jaar gehad, maar nu zijn de financiele reserves weer op peil. Eind vorig jaar hebben we de strategie aangepast en we slagen erin onze beoogde positie waar te maken.”

Hoge waardering

“De Betonvereniging organiseert evenementen die klinken als een klok”, aldus Stoelhorst. “Dat zeg ik niet uit verwaandheid, dat blijkt uit de enquetes die wij hebben gehouden onder de bezoekers van de Funderingsdag, de Constructeursdag en de bijeenkomst ‘Miljoenen in de bouw’. De waardering is heel erg hoog.” Dat geldt ook voor de jaarlijkse Betondag.

Op Europees niveau speelt de Betonvereniging ook een vooraanstaande rol. Het secretariaat van de Europese samenwerkende betonverenigingen is gevestigd bij de Betonvereniging te Gouda. “We streven samenwerking na. We willen bijvoorbeeld gemeenschappelijke scholing op het gebied van Europese normen. Ook moeten de randvoorwaarden voor de verspreiding van kennis worden verbeterd, onder andere door de gemeenschappelijke ontwikkeling van cursusmateriaal”, aldus Stoelhorst. Hij verwacht wel dat de verschillen tussen nationale en regionale culturen zullen blijven bestaan. De betonbranche in Europa zal zijn diversiteit zeker behouden.

Zie ook pag.’s 11, 13 en 15

Reageer op dit artikel