nieuws

‘Versobering pensioen mag omzetten vut niet belemmeren’

bouwbreed

De Stichting van de Arbeid vreest dat afspraken over het omzetten van vut in vervroegd pensioen spaak lopen nu het kabinet aanstuurt op een versobering van de aanvullende pensioenen. Het kabinet wil de eindloonregeling inwisselen voor een middelloonregeling uit vrees dat de toenemende vergrijzing de pensioenen onbetaalbaar maakt. Pensioenfondsen zijn daar overigens niet bang voor.

Volgens het overlegorgaan van de organisaties van werkgevers en werknemers dreigt te weinig geld beschikbaar te komen om de uitkomst van onderhandelingen rond de vut waar te maken. De stichting doet daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer, die maandag de pensioen-problematiek behandelt. Ze dringt aan op het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Witteveen om de overgang van vut naar vroegpensioen te bevorderen, zonder daarbij een voorschot te nemen op een nieuw pensioenstelsel dat eventueel pas in een volgende kabinetsperiode tot stand moet komen.

Reageer op dit artikel