nieuws

Vakbeurs Bouwmaterieel ’97 krijgt breed karakter

bouwbreed Premium

In 1997 zal in de Jaarbeurs Utrecht wederom een beurs van machines en werktuigen voor de bouwbranche worden gehouden. De voorbereidingen rond deze vakbeurs Bouwmaterieel ’97, die staat gepland van 10 tot en met 13 december 1997, zijn inmiddels begonnen. Door een bredere opzet van deze manifestatie verwacht de beursorganisatie alle disciplines binnen de bouw ruime informatie te bieden met betrekking tot actuele machinetechnische ontwikkelingen.

Evenals vorig jaar vindt de beurs Bouwmaterieel 97 gelijktijdig plaats met de internationale vakbeurs Ecotech en de beurs Arbo. In dat kader is door de Jaarbeurs met de organisatie van de vakbeurs Sloop en Recycling overeenstemming bereikt omtrent deelname aan de beurs Ecotech. Bovendien wordt overwogen tijdens de beurs Bouwmaterieel ’97 een internationaal sloop- en recyclingcongres te organiseren.

Ook met de organisatie van Straten in Gezonde Banen, een vakbeurs voor de straatmakersbranche, door middel waarvan het mechaniseringsproces binnen deze bedrijfstak wordt gevisualiseerd, zijn er gesprekken gaande, deze onderdeel te maken van Bouwmaterieel ’97. Het buitenterrein dat in nog grotere mate het karakater krijgt van een demonstratie terrein en dat om die reden zal worden voorzien van tribunes moet onder meer aan dit dynamisch gebeuren ruimte gaan bieden.

Voor een goede beheersing van het bouwproces dat vooral wordt bepaald door een efficiente distributie van de materiaalstromen op de bouwplaats is kennis van logistiek van groot belang. Veel aandacht zal daarom ook worden besteed aan het transport op de bouwplaats. Met de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) wordt momenteel bekeken op welke wijze aan dit gebeuren op de beurs invulling kan worden gegeven. Anticiperend op de marktontwikkelingen met betrekking tot huur en verhuur van dit materieel wordt onder andere gedacht aan een gezamenlijke presentatie van leveranciers en verhuurders van kranen.

Productie, procesbeheersing, veiligheid, afvalscheiding en regelgeving zijn onderwerpen die het expositie-programma van Bouwmaterieel ’97 zullen afronden.

Reageer op dit artikel