nieuws

Uurtarieven in gww verschillen zeer sterk

bouwbreed Premium

De uurtarieven die in de GWW-sector worden gehanteerd verschillen zeer sterk tussen de bedrijven. Vooral de opslag voor algemene kosten varieert afhankelijk van de werksoorten die worden uitgevoerd.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in opdracht van de VAGWW. Deze vereniging heeft de uurtarieven laten onderzoeken omdat er nogal wat misverstanden bestaan over de samenstelling ervan tussen bedrijven en opdrachtgevers en tussen bedrijven onderling.

Uit het onderzoek dat de afgelopen winter is uitgevoerd, kwam naar voren dat het uurtarief bij de meeste gww-bedrijven bestaat uit de uurloonkosten van uitvoerend personeel met daarop een sterk wisselende opslag voor AK. Om hierin meer eenheid te brengen is bijzondere aandacht besteed aan de samenstelling van de AK.

Per productief uur bedroegen de loonkosten gemiddeld f. 44,80 per uur. De AK beliepen f. 17,50 per productief uur. Het totale uurtarief kwam daardoor gemiddeld uit op een bedrag van f. 62,30.

Uurloonkosten

De uurloonkosten bestonden voor 66,1% uit de bruto cao-lonen, 0,5% bijzondere uitkeringen, 15,6% wettelijke sociale lasten en 17,8% werkgeversdeel bedrijfstak eigen regelingen.

De AK waren opgebouwd uit kosten voor algemene leiding (53,8%), afschrijving of huur kantoor (15,9%), acquisitie (5,3%) , personeel (4,6%), advies (10,1%) en overige AK (10,3%).

De hoogste opslag voor AK wordt berekend voor werken waarbij alleen arbeid wordt ingezet. In dat geval bedroeg het opslagpercentage gemiddeld 39,1. Werd naast arbeid ook materieel ingezet, dan bedroeg het percentage 13,5%. Werd daarnaast ook nog materiaal geleverd dan bedroegen de AK 9,2%.

Reageer op dit artikel