nieuws

Uneto: Ontwikkeling gaat voor midden- en kleinbedrijf te snel

bouwbreed Premium

‘Technologiecommissaris’ moet bedrijven helpen

“De technologische ontwikkelingen in de elektrotechnische branche gaan in een zodanig razendsnel tempo, zoals Domotica, elektronische regelingen in de woning, digitalisering, automatisering en dergelijke, dat midden- en kleine bedrijven het vaak niet meer ke bijbenen. Daarom stelt Uneto voor de ‘technologiecommissaris’ in te voeren, die de bedrijven kan helpen bij deze ontwikkeling.”

Ruud Ostendorf

Dat zei ir. E.C.S. de Kam, voorzitter van Uneto ( Unie van elektrotechnische ondernemers) gisteren op een bijeenkomst ‘Kennistransfer’ van Uneto te Zoetermeer. “Een ander punt waar bedrijven mee hebben te kampen is het mededingings- en aanbestedingsbeleid van de overheid, waardoor elektrotechnische bedrijven en aanpalende branches in een neerwaartse prijsspiraal terecht komen vanwege de moordende concurrentie. Daardoor blijft er steeds minder ruimte over voor het investeren in opleidingen en vernieuwingen. Dat is tevens een van de conclusies die naar voren komen uit de studie, die de Europese Unie naar de situatie in de bouw heeft laten uitvoeren en zijn neergelegd in het Atkins-rapport. “Voor de toekomst van de bouw en aanpalende branches is dit beslist geen goede zaak”, aldus De Kam.

Niet uit de lucht

“De technologiecommissaris komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is door vele ontwikkelingen en ervaringen in onze bedrijfsbranche als noodzaak naar boven komen drijven. In veel bedrijven, vooral de kleinere, ontbreekt eenvoudig de mogelijkheid mensen vrij te maken voor het bijhouden van alle technologische ontwikkelingen. Dat geldt ook voor de ondernemer zelf. Daarom moet de technologiecommissaris daar bijspringen, waar dit nodig is. Hij moet dus ambulant zijn. Wij verwachten van onze mensen een voldoende kennisniveau, dat van Delfzijl tot Maastricht hetzelfde is. Daarom pleiten wij al jaren voor landelijke uniforme opleidingen met dito examens”, zo zei hij.

“De maatschappelijke realiteit van nu biedt aan onze branche voldoende uitdagingen. De criminaliteit moet worden bestreden, het fileprobleem aangepakt en de verkeerscontrolesystemen worden verbeterd. Dat zijn allemaal zaken die installateurs moeten oplossen, nog afgezien van die van de elektronische snelweg en zijn infrastructuur. Er is genoeg werk aan de winkel.”

Kennisoverdracht

“Kennisoverdracht is dus een bittere noodzaak en de technologiecommissaris kan daarin een nuttige bijdrage leveren”, aldus De Kam. Dat zou onder andere ke worden gerealiseerd door de contacten met de kennisinstellingen zoals HBO en universiteiten te versterken. Daaruit kan dan de technologiecommissaris worden gerekruteerd, die de ondernemer uit het MKB kan helpen bij het omzetten van de innovaties voor zijn bedrijf in marktkansen. De technologiecommissaris brengt niet alleen zijn kennis in, maar neemt ook zijn ‘kennissen of zijn netwerk mee’. Hij kan een beroep doen op zijn collega’s en studenten om bijvoorbeeld een probleem uit te diepen of een marktonderzoekje te doen.

Een TNO onderzoek wijst uit, dat er in Nederland een goede en hoogwaardige kennisinfrastructuur bestaat op technologisch gebied. Dat is mooi”, aldus De Kam, “maar de vraag is of de kennis voldoende doorwerkt in het bedrijf. Wat heeft het voor nut als we hoogwaardige vliegtuigtechnici opleiden als we straks in Nederland zonder vliegtuigindustrie zitten? Het is zinvoller om te werken aan een kennisstructuur in branches die toekomst hebben en die zich door goede impulsen verder ke ontwikkelen.”

Goed in de gaten

“Binnen de Europese Unie heeft men wel goed in de gaten, dat het van belang is om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Met subsidie van de unie en in samenwerking met andere Europese partners hebben wij poen opgezet op het gebied van ISDN (Integrated Services Digital Network), domotica en andere technologie- en arbeidsmarktpoen. Ook voor de toekomst zien wij hier goede mogelijkheden. Jammer alleen, dat naar ons gevoelen de Nederlandse overheid het op dit gebied laat afweten. Wij zouden graag met de landelijke politiek ‘van gedachten willen wisselen’.”

Reageer op dit artikel