nieuws

‘Uitlatingen stichting doen afbreuk aan straatmakersvak’

bouwbreed

De Stichting Promotie Stratenmakers (SPS) schetst in haar brochures en persberichten een veel te negatief beeld van het vak straatmaker. Daarnaast gebruikt de stichting ten onrechte de naam van brancheorganisaties om van sponsors geld los te krijgen voor activiteiten.

De betrokken organisaties zijn niet over de activiteiten van de SPS ingelicht en hebben ook geen toestemming gegeven om hun naam te gebruiken in de brieven en brochures van de SPS.

Dit hebben verschillende brancheorganisaties gezamenlijk bekend gemaakt. Het gaat om de bouwbond CNV, de bouwbond FNV, de Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland, de NVWB, de VAGWW en de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw. De organisaties “distantieren zich nadrukkelijk” van de activiteiten van de SPS. Ze gaan desondanks uit van de goede bedoelingen van de stichting, “maar in haar ijver is ze enigszins doorgeschoten.” De voorzitter van de SPS, F.N.M. Theunisse, ontkent overigens dat er sprake is van een ruzie tussen de SPS en de branche-organisaties.

De branche verwijt de SPS echter dat deze “zich in haar berichtgeving op een zeer negatieve manier uit over het vak straatmaken. Het vak zou met uitsterven bedreigd worden en verloederen. Er zouden geen geschoolde vaklieden meer zijn. Dit is pertinent onjuist.”

Een van de uitlatingen van de SPS in een persbericht waaraan de branche zich ergert luidt aldus: “Jongeren zien dit beroep niet meer zitten omdat het imago slecht is en de arbeidsomstandigheden veel te wensen overlaten.” In een brochure schrijft de SPS tot ongenoegen van de branche: “De belangstelling voor het stratenmakersvak neemt onrustbarend af. Het vak vergrijst in datzelfde onrustbarende tempo.”

Verkeerde interpretatie

De SPS werd vorig jaar opgericht. De organisatie wil de jeugd interesseren voor het beroep straatmaker en wil bovendien het imago van dit vak verbeteren. Hiertoe zouden onder meer ook de werkomstandigheden van straatmakers beter moeten worden.

R. van ’t Hul, initiatiefnemer van de SPS, zegt dat hij nog geen kennisgenomen heeft van de exacte inhoud van het persbericht dat de brancheorganisaties hebben verstuurd. Wel heeft hij van derden gehoord wat er in grote lijnen in staat. Uit wat hij ervan heeft vernomen leidt Van ’t Hul af dat de reactie van de brancheorganisaties op een misverstand berust.

D.G. Schutte, bestuurslid van de SPS en wethouder van Oldenbroek, zegt dat ook hij niet op de hoogte is van de reactie uit de branche. “Een negatieve reactie verbaast me ten zeerste omdat ik van verschillende van de genoemde organisaties juist signalen heb ontvangen dat we moeten doorgaan met de promotie van het vak straatmaken”, aldus Schutte.

Van ’t Hul zegt dat in brochures van de SPS staat dat er mondeling overleg is geweest met verschillende organisaties binnen de branches en volgens hem is dit bericht verkeerd geinterpreteerd.

Bovendien zou een artikel in het Algemeen Dagblad de woede van de branche hebben opgewekt. In dit artikel zegt oud-straatmaker en bestuurslid van de SPS, Gerrie Kneteman, dat hij het jammer vind dat de opleiding voor straatmakers die vroeger werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam niet meer bestaat. Kneteman volgde zelf deze opleiding en werkte vijf jaar als straatmaker voordat hij zich op de wielersport richtte. Volgens Van ’t Hul wordt in het artikel gesuggereerd dat er geen goede opleiding voor straatmakers meer bestaat. “Dat is een fout”, aldus Van ’t Hul. “Wij weten ook wel dat er goede opleidingen zijn.”

Afbreuk aan het vak

Een woordvoerster van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw(SBW) ontkent dat het artikel in het Algemeen Dagblad heeft geleid tot de boze reactie van de branche-organisaties en ook hebben de betrokken organisaties niet de inhoud van brochures verkeerd geinterpreteerd. “De SPS heeft destijds een persbericht rond gestuurd waarin onder meer wordt gezegd dat straatmakers hun behoefte moeten doen in de bosjes en dat zouden zij gaan veranderen. Het beeld dat zo wordt geschetst is te negatief en dat doet afbreuk aan het vak.”

Ook in zijn brochures wekt de SPS de indruk dat er in het straatmakersvak van alles mis is, aldus de betrokken organisaties. Ze stellen nadrukkelijk dat dit ten onrechte is en dat er “de laatste jaren veel aandacht is geweest voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van straatmakers.”

Reageer op dit artikel