nieuws

Rioolnet in HAL-gebied voor f. 25 miljoen uitgebreid

bouwbreed

De komende tien jaar wil het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen f. 25 miljoen investeren in uitbreiding van het rioolnet in het toekomstig woningbouwgebied tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Volgend jaar zal van dat bedrag f. 4,3 miljoen worden uitgegeven.

Capaciteitsvergroting van het rioolnet is noodzakelijk vanwege de bouw van 10.000 tot 15.000 woningen in het HAL-gebied. Met het oog hierop moeten bestaande persriolen worden verlengd, nieuwe waterzuiveringsgemalen worden gebouwd en nieuwe riolen worden aangelegd. Die werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel