nieuws

Rendabeler alternatief Limburgse oost-westbaan

bouwbreed Premium

De Stichting ‘Beheer Erfgoed Limburg De Rentmeesters’, tegenstander van het aanleggen van de oost-westbaan op de luchthaven Maastricht Airport, heeft bij het kabinet aangedrongen de luchthaven niet uit te breiden. Volgens de stichting levert het aanleggen van een bedrijventerrein van 240 ha op deze locatie meer economisch rendement en werkgelegenheid op en wordt de milieu- en geluidsoverlast tot een minimum beperkt.

In het alternatief plan van de Rentmeesters blijft de huidige noord-zuidbaan in afgeslankte vorm dienst doen als regionale luchthaven.

In het door de stichting opgestelde rapport ‘HOmaaR’ (HerOverweging Maastricht Aachen airport, de Rentmeesters) staat verder dat het bedrijventerrein, met aansluitingen op de A2 en A73 en het spoorwegnet, 8000 banen oplevert en met de uitgifte van het terrein op korte termijn begonnen kan worden. De financiering van het terrein wordt door de Rentmeesters toebedacht aan de rijksoverheid, die een kapitaalinjectie kan doen van circa f. 240 miljoen, gereserveerd ter “sanering van oude verplichtingen”.

Goedkoper

Volgens het rapport kost het alternatieve plan ruim f. 200 miljoen minder dan de aanleg van de oost-westbaan en levert het op korte termijn, meer op maat gesneden, duurzame werkgelegenheid op en kan het plan rekenen op grote steun van de bevolking.

De opbrengst van het bedrijventerrein moet worden gebruikt voor een versnelde bodemsanering in Limburg.

Door uitgifte van de gesaneerde terreinen financiert het proces zich zelf. De Rentmeesters geven aan dat het alternatieve plan in overeenstemming is met de beleidsdoelstellingen van de provincie en dat het plan getoetst is aan de criteria voor duurzame werkgelegenheid. Het alternatief plan is mede ondertekend door de Artsenwerkgroep, de Milieufederatie Limburg, de Vereniging geen uitbreiding Vliegveld Beek en de Boze Moeders.

Reageer op dit artikel