nieuws

Plan ‘Arnhem Centraal’ officieel in werking

bouwbreed

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Arnhem Centraal’ heeft vanaf heden rechtskracht. Dat betekent dat het gemeentebestuur de uitwerkingsplannen ter inzage kan leggen voor de grootscheepse veranderingen die voor het gebied rond het Arnhemse station op het programma staan. De komende 16 jaar moeten honderden miljoenen guldens geinvesteerd worden in het Arnhemse centrumgebied.

Een bewoonster van een huis aan de noordzijde van het station, mevrouw M.J.J.M. Vroom, vroeg vorige week rechter R. Cleton van de Raad van State in Den Haag het nieuwe Arnhemse bestemmingsplan te schorsen. Zij noemt de plannen “rampzalig”.

De nu ten noorden van het station gevestigde wijk zou veel meer gespaard moeten blijven. De gemeente wil gaan slopen ten behoeve van kantoren en nieuwe wegen. Rechter Cleton heeft echter geen aanleiding gezien het verzoek van Vroom te honoreren. Hij gaf dat mondeling door. Zijn schriftelijke motivering volgt later.

Dat het bestemmingsplan rechtskracht heeft, wil niet zeggen dat het nu onherroepelijk is. Over een aantal maanden zal de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog een zogenoemde bodemprocedure behandelen, die is aangespannen door tegenstanders van de plannen. Rechter Cleton heeft slechts bekeken of het noodzakelijk is dat het bestemmingsplan, hangende de bodemprocedure, geschorst diende te worden.

Uitwerkingsplan

Op basis van een geschorst bestemmingsplan ke geen uitwerkingsplannen ter inzage gelegd worden en ke vervolgens ook geen bouwvergunningen worden verleend. In een uitwerkingsplan staat meer gedetailleerd waar wat moet komen. Tegen zowel bouwvergunningen als uitwerkingsplannen ke omwonenden weer in beroep komen.

De gemeente heeft aangekondigd dat nu eerst een uitwerkingsplan ter inzage gelegd zal worden voor de zuidzijde van het station. Het uitwerkingsplan voor het gebied aan de noordzijde is pas eind volgend jaar te verwachten.

De gemeente hoopt dat dan de bodemprocedure tegen het hele bestemmingsplan bij de Raad van State reeds is afgehandeld. Dat kan een reden zijn waarom rechter Cleton geweigerd heeft om te schorsen. Voorlopig zijn immers, hangende de bodemprocedure bij de raad van State, geen onomkeerbare veranderingen te verwachten aan de noordkant van het station.

Reageer op dit artikel