nieuws

Noord-Holland neemt Rutte recycling over

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan akkoord met de overname van het recyclingbedrijf Rutte in Halfweg door het provinciale afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg. Met de overname is een bedrag gemoeid van f. 33 mln, zo maakte gedeputeerde F. de Zeeuw gisteren bekend.

Rutte kwam de laatste jaren geregeld in opspraak in verband met frauduleuze praktijken. De rechtbank in Maastricht heeft een directeur en enkele medewerkers daarvoor kort geleden veroordeeld. Het bedrijf wacht begin volgend jaar nog een rechtszaak in Haarlem. Het bedrijf was ook omstreden vanwege de jarenlange stankoverlast die het veroorzaakte. Volgens De Zeeuw hebben de gedeputeerden onder meer ingestemd met de overname om aan die overlast een einde te maken.

Het provinciebestuur heeft als voorwaarde bij de overname gesteld dat de twee directeuren van Rutte niet in vaste dienst mogen komen van het nieuwe bedrijf. Zij ke wel korte tijd als adviseur aanblijven. Volgens De Zeeuw is het voor GS niet te verteren dat twee mensen die jarenlang op voet van oorlog stonden met de provincie intensief bij het nieuwe bedrijf betrokken zijn.

GS houden bij de overnamesom rekening met toekomstige schadeclaims tegen Rutte. De overname van Rutte kan dan per 1 februari 1997 een feit zijn.

Reageer op dit artikel