nieuws

Noord-Holland laat gevolgen aanleg Afrikahaven bekijken

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de richtlijnen vastgesteld voor de mer voor het Haventerrein Westpoort West in Amsterdam. Daar moeten de Afrikahaven en een bedrijventerrein van zo’n 375 hectare komen. Het rapport moet ingaan op de milieu-effecten van de alternatieven voor het plan. De haven levert naar verwacht veel werkgelegenheid op. GS en de gemeente Amsterdam hechten om die reden veel waarde aan een snelle realisatie.

Het onderzoek beziet de milieu-effecten van een havenlengte van 1800, 1900 en 2500 meter. Komt een van de varianten in praktijk dan verdwijnt de bijzondere plantengroei die de locatie nu kenmerkt. De mer moet om die reden compenserende maatregelen beschrijven. Te denken valt aan natuurbouw in de randen van het terrein. Voordat een van de varianten in uitvoering komt moet de keuze voor de omvang en de locatie van de haven worden onderbouwd. Temeer omdat de aanleg van de Afrikahaven invloed uitoefent op de richting en de stroomsnelheid van het grondwater. Als gevolg daarvan kan het grondwater onder een nabijgelegen oude vuilstort zich sneller verplaatsen. Voorts kan zout water uit de Afrikahaven zich vermengen met het grondwater. De mer gaat voor de bepaling van de milieu-effecten uit van een situatie zonder stort van zoute baggerspecie. Een beslissing daarover wordt genomen op grond van de lopende mer naar de aanpak van de zoute baggerspecie in Noord-Holland. Eind dit jaar moet het rapport gereed zijn.

Reageer op dit artikel