nieuws

‘Motorkapdak’ oplossing voor bescherming van dakapparatuur

bouwbreed Premium

Steeds meer apparatuur wordt op de dakvloer geplaatst. Dat levert meestal geen fraai beeld op, vooral als bewoners van woningen en gebouwen direct op het dak ke kijken. Het ‘motorkapdak’ kan dan uitkomst bieden. Er zijn echter wel zwaarwegende voorwaarden aan verbonden.

Het is een bekend feit dat er steeds meer apparatuur op de dakvloer wordt geplaatst en dat de duurzaamheid van de bescherming daarvan in geen enkele verhouding staat tot die van de rest van het gebouw. Om die situatie te verbeteren biedt het motorkapdak een goede oplossing. Een voorwaarde is wel, dat het dak goed toegankelijk moet zijn om bij de apparatuur te komen. Het ‘gemakkelijk openen en sluiten’ van het dak behoeft men echter niet al te letterlijk te nemen, aldus prof. ir. N.A. Hendriks van de BDA Groep te Gorinchem op een studiemiddag in die plaats.

Als voorbeeld van een motorkapdak geeft hij de dakuitbreiding van een bestaand ziekenhuis, dat door R. Horden is gebouwd als een vliegtuigvleugel. Horden heeft daarbij gebruik gemaakt van een gepopnagelde aluminium huid in paneelvorm. De panelen zijn te openen om toegang te geven tot warmtepompen en andere apparatuur.

Lichte constructie

In zijn eenvoudigste vorm is het motorkapdak te definieren als een lichte constructie, die aan apparatuur op de dakvloer bescherming biedt tegen regen en zonlicht, en die betrekkelijk eenvoudig is te openen en te sluiten in verband met onderhoud aan de apparatuur. Als voor een dergelijk dak gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld stalen of aluminium felsdaksystemen, dan zijn deze vrij eenvoudig zo te detailleren, dat ze zijn te ontfelsen en naderhand ook weer zijn te felsen.

Het motorkapdak heeft ook een behoorlijk aantal ‘milieuvoordelen’. Het biedt een betere bescherming van de gevel. Het feit dat het is te demonteren, maakt dat het gemakkelijk is aan te passen aan nieuwe situaties. Door zijn lage gewicht is het motorkapdak minder belastend voor het milieu. Het materiaal is eenvoudig opnieuw te gebruiken. Ook economisch is het dak van betekenis. De levensduur van de installaties wordt verlengd en het dak komt de duurzaamheid van het gebouw, zowel wat het dak als de gevel betreft ten goede.

Mogelijke problemen

Behalve aan de ‘beweeglijkheid’ van het dak, die overigens voor een groot aantal jaren gewaarborgd moet zijn, dient volgens Hendriks ook aandacht te worden geschonken aan een aantal andere aspecten om problemen te voorkomen. Vooral bij het toepassen van aluminium moet terdege rekening worden gehouden met de thermische werking van het dak. Bij het toepassen van staal is de thermische werking weliswaar minder groot, maar moet ernstig rekening worden gehouden met corrosie. De bescherming dient dus afdoende te zijn. Bij een licht metalen motorkapdak kan zich ook het probleem voordoen van condensatie door de nachtelijke uitstraling. Mechanische ventilatievoorzieningen zouden daarbij een oplossing ke bieden. De ventilatie zou dan ke worden gestuurd door relatieve-vochtigheid- en temperatuursensoren. Er moet vervolgens zorgvuldig worden berekend wat de mogelijke windbelasting zal ke zijn. Daarbij dient elk detail nauwkeurig te worden gecontroleerd. Het gaat immers niet alleen om een lichte constructie, maar ook om een min of meer open constructie, die bovendien een speciale vorm heeft. “Het best is het een en ander te meten en te controleren door het onderzoeken van een prototype, maar dit is bij de bouw nog steeds ongebruikelijk”, aldus Hendriks. “Het zou echter net zo gewoon moeten zijn als bij de auto-industrie, de jachtenbouw en de vliegtuigindustrie.”

Het motorkapdak zou ook een nuttige functie ke vervullen bij het renoveren van bestaande daken, vooral als zich daarop een groot aantal apparaten bevindt. Het is daarbij van belang, dat de waterdichtheid van het bestaande dak wordt gehandhaafd.

Reageer op dit artikel