nieuws

Minister De Boer doelwit van protesterende jeugd

bouwbreed

Een groepje jongeren heeft gistermorgen actie gevoerd in de toegangshal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De actie was gericht tegen het “falend milieubeleid van de overheid”.

De jongeren, verenigd in de actiegroep Vrom Red Ons Milieu, vinden dat minister De Boer en haar ambtenaren hun taak niet serieus nemen. Het huidige milieubeleid noemen ze gerommel in de marge. “Grote verliezen voor het milieu zoals de uitbreiding van Schiphol en de ‘semi’-nachtvluchten bij Beek werden de afgelopen tijd als overwinning gepresenteerd.” Absurd is hun kwalificatie voor “de manier waarop het kabinet grote infrastructurele plannen met een zeer omvangrijke milieuschade er doorheenjaagt”. In korte tijd is de discussie over het wel of niet uitvoeren van de plannen verschoven naar de discussie over de te volgen traces. De kritische noot over de gevolgen voor het milieu ontbreekt. De overheid piekert er niet over wat betreft het milieu eerst maar eens bij zichzelf te beginnen, aldus de jongeren.

Zij noemen het des te triester dat zelfs minister De Boer niet voor deze kritische noot zorgt. “Zij heeft geen oog voor natuurvernietiging maar versmalt het begrip milieu tot een leefbaarheidsprobleem van de huidige generatie. Aan de toekomst van jongeren wordt niet meer gedacht.”

Reageer op dit artikel