nieuws

Limburg verdient door btw-voordeel aan bouw musea

bouwbreed Premium

Limburg ‘verdient’ door btw-voordeel aan de bouw van de musea in Kerkrade en Venlo ruim f. 2 miljoen. Ook aan het Bonnefantenmuseum kleeft nog een financieel voordeeltje van bijna f. 2,5 miljoen.

Het een en ander betekent dat de bouw van de drie musea een kleine f. 5 miljoen goedkoper is geworden dan was geraamd.Vorig jaar luidde de provincie Limburg nog min of meer de noodklok. Als gevolg van het door de Tweede Kamer teniet doen van oneigenlijk gebruik van btw-constructies leek de provincie er financieel aardig op achteruit te gaan.

Echter, door een wijziging van de Wet op de Omzetbelasting worden musea met ingang van dit jaar als btw-ondernemer beschouwd. Hierdoor moeten de musea zes procent btw over de jaarverkoop heffen en afdragen, en de in rekening gebrachte btw geheel terugvorderen.

“Voor de musa”, zo lichten Gedeputeerde Staten toe, “levert dit een exploitatievoordeel op aangezien de terug te vorderen btw hoger zal zijn dan de af te dragen btw. De provincie heeft bij de bouw van de musea het voordeel dat er geen voorziening meer hoeft te worden getroffen om gedurende tien jaar de btw over de aan de musea in rekening gebrachte huur te ke afdragen.”

Bij de bouw van het Bonnefantenmuseum en ook bij de te bouwen musea in Kerkrade en Venlo is gekozen voor een constructie waarbij de provincie als bouwheer optreedt en de gebouwen tien jaar met btw belast verhuurt aan de musea.

Voordeel

De provincie heeft nu berekend dat de btw-wijzigingen voor de bouw van het ‘Industrion’ in Kerkrade en het museum voor ‘Volkskunde’ in Venlo een voordeel van bij elkaar f. 2,3 miljoen oplevert. Voorlopig wil het provinciebestuur dit bedrag reserveren totdat beide museum gerealiseerd zijn.

Industrion

Met de bouw van Industrion is onlangs een begin gemaakt. Medio 1997 moet dit museum in Kerkrade zijn deuren openen. De bouw van het derde provinciale museum in Venlo laat nog op zich wachten. De planning is dat Volkskunde in 1990 klaar zal zijn.

Het btw-voordeel op het Bonnefantenmuseum bedraagt volgens de provincie f. 2,4 miljoen.

Reageer op dit artikel