nieuws

Inregelen met computer verhoogt rendement

bouwbreed Premium

Het nauwkeurig inregelen van een radiatorennetwerk met behulp van een computerprogramma voert het rendement van de verwarming op, waardoor op energie wordt bespaard.

In Finland zijn radiatorennetwerken van een aantal bestaande woongebouwen, die zijn aangesloten op stadsverwarming, met behulp van een computerprogramma ingeregeld. Het energiegebruik voor verwarming is hierdoor verminderd met 4%. Het elektriciteitsverbruik van de pompen is met ruim 8% gereduceerd. Temperatuurvariaties komen bovendien minder voor, waardoor het comfort van de afnemers is toegenomen. Dat staat volgens Novem in de Caddet-brochure ‘Computeraided balancing of radiator networks’. De kosten voor het inregelen worden zodoende in ongeveer 2,5 jaar terugverdiend.

Het inregelen van het verwarmingssysteem gebeurt in verschillende stappen. Eerst worden de ventielen van de radiatoren en de ventielen in het leidingnet bijgesteld aan de hand van computerberekeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het stadsverwarmingsbedrijf en de nominale doorstroomfactor van iedere radiator. Vervolgens worden nieuwe instellingen berekend op basis van temperatuurmetingen in de afzonderlijk te verwarmen vertrekken. Door nu de theoretische waarden te vergelijken met de berekende, zijn structurele verschillen of gebreken aan het licht te brengen. Zo ke luchtlekken bij de ramen naar voren komen, verstoppingen in leidingen, verkeerde aansluitingen en dergelijke. Als de gebreken zijn verholpen worden de metingen opnieuw gedaan en worden de instellingen aangepast totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Reageer op dit artikel