nieuws

Industriebond werkt aan individualisering cao

bouwbreed Premium

De Industriebond FNV werkt aan modernisering van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Individuen zullen meer keuzes moeten krijgen. Solidariteit krijgt een andere vorm. De rode draad zal zijn om de arbeidsmarktwaarde van werknemers te vergroten. “Uiteindelijk moeten die tegen een werkgever ke zeggen: “voor jouw tien anderen”, zegt cao-coordinator H. Krul in een toelichting.

Als aanzet tot een nieuwe meerjarennota arbeidsvoorwaardenbeleid heeft de bond kaderleden gepeild over drie scenario’s:

– een poenscenario;

– een die volledig inzet op het herverdelen van werk;

– een die de nieuwe behoeftes van bedrijven en werknemers gebruikt om moderne cao’s te maken.

Mei volgend jaar stelt het congres de lijn tot het jaar 2001 vast.

Nieuw evenwicht

Bij de meeste discussies komt het laatste scenario uiteindelijk vaak als meest wenselijk boven drijven.

“Dat is minder defensief. De cao’s zullen individueler worden. We moeten naar een nieuw evenwicht. Werknemers hebben behoefte aan meer zekerheden en minder aan schijnzekerheden. De zekerheid zit niet meer bij je baas. De kroonjuwelen van de industrie saneren als er dik verdiend wordt. Den Haag biedt ook niet meer de sociale zekerheid van vroeger.”

Krul zegt dat het karakter van de cao zal veranderen. “De collectieve reparatie van het wao-gat heeft tot oververzekering geleid aan de onderkant. Is dat dan een solidaire afspraak?”

Volgens hem zal telkens de vraag gesteld moeten worden, wat regelt de wet? Wat spreken we af in de cao? Welke eigen bijdrage vragen we van mensen?

Ruimte

Krul sluit niet uit dat er ook ruimte komt voor grotere beloningsverschillen en dat ook de manier van belonen tegen het licht wordt gehouden. “Behoud van koopkracht vind ik een solidaire eis. Daarboven moet denk ik van alles ke.”

Het woord prestatiebeloning wil hij niet in de mond nemen. “Brede inzetbaarheid zou je beter ke belonen. Je kan kijken hoe je een groep die goed presteert kan waarderen. Als mensen zich door middel van scholing verder ontwikkelen kan je dat ook gaan belonen. De huidige systemen gaan uit van de functie die iemand heeft. Je kan ook uitgaan van de ontwikkeling die elk individu doormaakt.”

Reageer op dit artikel