nieuws

Het algemeen verbinden van cao’s gaat door

bouwbreed Premium

Minister Melkert gaat het kabinet adviseren de huidige regeling rond het algemeen-verbindendverklaren van cao’s ongewijzigd te laten. Dat is vanuit het ministerie van Sociale Zaken vernomen.

Aanleiding tot dit advies vormt het rapport Cao-afspraken 1996. Daaruit valt duidelijk op te maken dat vakbonden en werkgevers tijdens cao-onderhandelingen steeds meer aandacht aan de laagste loonschalen besteden.

In 1996 was het laagste cao-loon 8,3% hoger dan het minimumloon. Vorig jaar lag dat nog 9,9% hoger en in 1994 zelfs 10,2%.

Als een cao algemeen verbindend wordt verklaard wordt die opgelegd aan een hele bedrijfstak, dus ook aan ondernemingen die niet hebben meegedaan aan de onderhandelingen of geen deel uitmaken van een belangenorganisatie, die de cao heeft ondertekend.

Al een paar jaar dreigt het kabinet te stoppen met het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Alleen als bonden werkgevers meer mogelijkheden scheppen voor het in dienst nemen van mensen tegen lagere lonen, zet het kabinet dit voornemen niet door.

Reageer op dit artikel