nieuws

Haagse annexatiedrift geen effect op bouwers

bouwbreed Premium

Het toevoegen van de Vinex-bouwlocaties Ypenburg en Leidschenveen aan de gemeente Den Haag brengt de ontwikkeling van de nieuwbouwwijken, samen goed voor ruim 17.000 woningen, niet in gevaar. “Wij sluiten voor Leidschenveen een contract met Leidschendam. We gaan ervan uit dat Den Haag die plaats dan gewoon inneemt. Een contract is een contract.”

Dat zegt John Barendrecht, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen. De marktpartijen, Bouwfonds Woningbouw BV, Mabon BV, Wilma Vastgoed en een consortium van de bouwbedrijven Heijmans, Trebbe en Van Gelderen, sluiten samen met de Nationale Investeringsbank (NIB) op vier december een contract met de gemeente Leidschendam voor de ontwikkeling van Leidschenveen. In fasen moeten op deze Vinex-locatie zo’n 6800 woningen worden gebouwd.

De locatie ligt echter fors onder vuur. De gemeente Den Haag zit in ruimtenood en wil, op het moment dat een stadsprovincie definitief van de baan is, Leidschenveen met alle liefde inlijven. Ook Ypenburg waar 11.000 woningen moeten verrijzen, en wat nu nog op het grondgebied van Nootdorp, Rijswijk en Pijnacker ligt, zal dan niet aan de annexatiedrift van de residentie ontkomen.

Een woordvoerder van het pobureau Ypenburg zegt zich over het bestuurlijke gekissebis geen zorgen te maken. “We verwachten niet dat het effecten heeft op de voortgang van de bouwlocatie.”

Boze droom

John Barendrecht: “Wij hebben het er onderling eigenlijk nog niet zo over gehad. Maar we zullen er zeker onze gedachten over laten gaan. Op dit moment doen we zaken met Leidschendam. Mocht Leidschendam de bouwlocatie aan Den Haag kwijtraken, dan gaan we er vanuit dat die gemeente de gemaakte afspraken nakomt en gewoon de plaats van Leidschendam inneemt.”

De Leidschendamse wethouder van onder andere grondzaken, mr. I.A.M. van Ewijk, zegt van gewoon niet te willen spreken. Volgens Van Ewijk zal de situatie “ongetwijfeld” ingewikkelder liggen. Een scenario over hoe dat dan zal gaan heeft hij echter niet. Wil de wethouder vooralsnog ook niet hebben omdat hij de annexatieplannen nog steeds als een boze droom beschouwd.

Een droom overigens die angstige werkelijkheid aan het worden is nu ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vinden dat Den Haag met de bouwlocaties Ypenburg en Leidschenveen aan ruimte geholpen kan worden. “We hopen het tij te ke keren door de statenleden duidelijk te maken dat je als gemeente niet vet wordt van een nieuwe woonwijk”, aldus Van Ewijk. “Wij hebben eens uitgerekend dat de opbrengsten van de onroerend zaak belasting (ozb) niet eens voldoende zijn om de rentelasten van het Haags grondbedrijf af te dekken.”

Argument

Het is een argument dat morgen in de vergadering van Provinciale Staten zeker naar voren zal worden gebracht. Dan praat het provinciebestuur namelijk over het voorstel van GS voor de bestuurlijke vernieuwing in Haaglanden. De wethouders van Leidschendam, Nootdorp, Rijswijk en Voorburg hebben burgers inmiddels gemobiliseerd massaal acte de presence te geven. “Het vormt een regelrechte bedreiging voor het zelfstandig voortbestaan van de gemeenten en het moment is aangebroken om ook vanuit de burgerij een krachtig nee te laten horen”, zo motiveren de wethouders hun oproep. “Door hun aanwezigheid ke de burgers laten zien dat zij inwoner blijven van hun huidige gemeente.”

“Ach”, zo plaatst de woordvoerder van het pobureau Ypenburg, “ik denk dat het voor de woningzoekenden niet uitmaakt of Ypenburg nu Haagse locatie wordt of niet. Als ze de woning maar ke betrekken…”

Reageer op dit artikel