nieuws

Gemeenteraad wil onderzoek van justitie Heerlen voor miljoenen in de boot bij grondaankoop

bouwbreed

Door interne chaos en steeds wijzigende ambtelijke adviezen bij grondaankopen voor het aanleggen van een 50 hectare groot industrieterrein De Beitel-Zuid, moet Heerlen miljoenen guldens extra dokken. De grondprijs, door Heerlen begroot op f. 7,50, is gestegen tot f. 15,00 per m2.

De CDA-fractie in de raad van Heerlen schrijft de chaos op het conto van wethouder Jos Zuidgeest (PvdA); hij zou verantwoordelijk zijn voor de aankopen. De hele raad wenst een justitioneel onderzoek.

De harde aantijgingen leidden donderdagavond, tijdens een raadsvergadering in het kader van de begroting 1997, tot een motie van het CDA. Daarin worden B en W verplicht justitie te vragen een onderzoek in te stellen naar het lekken van strategische informatie, vanuit het stadhuis, naar projectontwikkelaars. De motie werd raadsbreed ondersteund.

Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er geen justitioneel onderzoek, maar wel een onderzoek door een extern bureau. De opdrachtformulering moet goedgekeurd worden door de commissie Stadsontwikkeling.

Prijsopdrijving

De CDA-fractie, die de kat de bel aanbond, verwijt wethouder Jos Zuidgeest dat hij de grondprijs in het plan heeft opgedreven. Jeroen van Gessel, partijvoorzitter van het CDA-Heerlen, zegt dat de grondprijs hierdoor extreem gestegen is. “En dat leidt tot een schadepost van miljoenen guldens”.

Van Gessel zegt dat de wethouder zich in de grondaffaire zeker niet persoonlijk verrijkt heeft, maar wel de gemeente gedupeerd heeft. Zuidgeest krijgt het verwijt dat hij veel te vroeg, in januari 1996, de eigenaren van grond in het Beitel-gebied, in kennis heeft gesteld van de gemeentelijke plannen. En dat voornemen zette ook de poontwikkelaars aan tot verhevigde activiteiten in de grondverwerving.

“Hiervan hebben waarschijnlijk de grondeigenaren profijt getrokken. Ook dat willen we hebben uitgezocht”, zegt Van Gessel.

Boosdoener

Wethouder Zuidgeest wijst in zijn verdediging de ambtelijke dienst aan als ‘boosdoener’ die hem telkens anders adviseerde. Hierdoor werd de wethouder, naar zijn zeggen, steeds geconfronteerd met stijgende grondprijzen die volgens de ambtenaren betaald moesten worden. Zuidgeest kreeg tot twee maal toe het ambtelijk advies om te informeren bij advocaten die voor projectontwikkelaars werkten.

De beerput die tijdens de beschouwingen door het CDA in het openbaar werd opengetrokken , was eerder aanleiding voor Zuidgeest om te proberen de chef onroerend goed aan de kant te schuiven en de afdeling te versterken met externe deskundigen. Die maatregel pikten de collega-ambtenaren niet.

Projectontwikkelaars

De poontwikkelaars Stienstra Heerlen en Meijers Simpelveld, actief met grondaankopen in het gebied, probeerden elkaar onderling en de gemeente de loef af te steken bij het aankopen van gronden. Stienstra zou volgens Zuidgeest op diverse manieren zijn concurrent Meijers hebben zwart gemaakt. Meijers ontweek de zwartmakerij door te beweren dat hij tijdig getipt werd dat de gemeente het plan had om het voorkeursrecht voor grondverwerving toe te passen. Meijers had toen, naar zijn zeggen, zijn koopopties al laten registreren bij het kadaster.

De woordvoerder van Heerlen bestempelt de verhouding tussen Heerlen en de projectontwikkelaars als partner en concurrent. Hoeveel grond Heerlen in haar bezit heeft is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel