nieuws

Een miljard liter water verdwijnt dagelijks in riool

bouwbreed Premium

Wie goed rekent ontdekt dat er nauwelijks drinkbaar water op de aarde is. Niet meer dan een miljoenste deel van de wereldvoorraad is voor consumptie geschikt. En daarvan verdwijnt dagelijks pakweg een miljard liter in het riool. Simpele technische maatregelen beperken in aanzienlijke mate het verbruik zoals ook minder vaak de kraan opendraaien dat doet. De SEV gaf voor dergelijke maatregelen in 1993, 1994 en 1995 een premie van f. 150 per woning aan 72 corporaties. Bij elkaar vielen zo’n 6000 woningen onder de regeling.

Drs. ing. J. Fokkema van de SEV noemde het resultaat op een studiedag in Utrecht van SEV/Novem/Intechnium een succes. Het basispakket bespaart 25 tot 30 procent water. Aangevuld met andere maatregelen kan het verbruik met ongeveer de helft verminderen. De voorzieningen passen zonder problemen in de reguliere bouwpraktijk en zijn binnen enkele maanden terugverdiend. Verder dalen ook de woonlasten voor een gemiddeld huishouden jaarlijks met pakweg f. 100. Het merendeel van de corporaties die aan het po deelnamen brengt de maatregelen voortaan standaard aan. Het vereist wel enige voorbereiding en organisatie maar de uitvoering kan zonder extra personeel gebeuren.

Mutatie

In 1995 voerde de SEV volgens Fokkema met zeven corporaties het praktijkpo ‘waterbesparing in de bestaande voorraad’ uit. Het overgrote deel van de beheerders voert de maatregelen bij mutaties uit. De (wijk)inspecteur bepaalt per vrijkomende woning de mogelijkheden. De kosten per mutatie liggen tussen f. 50 voor basismaatregelen plus arbeidsloon en enkele honderden guldens als bijvoorbeeld ook slangen en armaturen moeten worden vervangen. De beheerders vinden dat dat alles de kwaliteit en het comfort ten goede komt. De werken verhogen evenwel de kosten van het mutatie-onderhoud. Bijna alle deelnemende corporaties voeren de aanpassingen ook op andere momenten aan. Daardoor komt er meer vaart in de waterbesparing. Voorts nemen alle corporaties het basispakket waterbesparing standaard op in de bestekken voor nieuwbouw en groot onderhoud.

Regenwater

Experimenten met het gebruik van regen- en oppervlaktewater zijn volgens Fokkema succesvol verlopen. Er doen zich geen noemenswaardige technische problemen voor. De bijbehorende kosten staan een grootschalige toepassing echter nog in de weg. L. Henning en H. Voerman van de Cooperatieve Bewoners Vereniging ‘Vernieuwend Wonen Zutphen’ legden uit dat de benodigde installaties zich pas op zeer lange termijn terugverdienen. De bewoners van de vijftig woningen die aan het po deelnamen lieten het milieu dan ook zwaarder wegen dan het financiele gewin. De realisatie duurde zo’n vier jaar en vergde ook enige zelfwerkzaamheid om de kosten in de hand te houden. In het Zutphense po bedraagt de prijs van een kubieke meter water f. 1,75. De Vewin voorspelt echter op korte termijn een kubieke meterprijs van f. 3,00.

In het Duitse Hamburg dienen de verbruikers f. 12,32 voor een kubieke meter te betalen.

Vlotterafsluiters

In het geval van Zutphen bedient een regenwaterinstallatie drie of vier woningen. Het water komt in een voorgefabriceerde betonnen kelder van 14.000 tot 17.000 liter. De bak staat onder de bergingen in de tuin waarbij het deksel als vloer dient. In de berging staat een vorstbestendige pomp. Elke woning kent een eigen watermeter. Het water gaat op aan het doorspoelen van het toilet. Wanneer het lang niet regent kan de keldervoorraad opraken. Op dat moment moet er leidingwater in het reservoir worden gebracht. De waterleidingbedrijven stellen daaraan uitermate strenge eisen om te voorkomen dat ‘vreemd’ water in de standaardleiding komt. De bijbehorende maatregelen laten zich moeilijk realiseren en kosten veel geld. In Zutphen werden in de stortbak twee vlotterafsluiters gemonteerd waarvan de ene de spoeling met regen- en de andere die met leidingwater regelt. Het nutsbedrijf ging met deze oplossing akkoord.

Nieuwbouwwijk Ede krijgt dubbele waterleiding

In de Edese nieuwbouwwijk Kernhem komt een grootschalig dubbel waterleidingnet. Het po is een Nederlandse primeur. Naast het traditionele drinkwaternet komt er een ‘huishoudwater’leiding. Mede daardoor kan het waterverbruik aanzienlijk verminderen.

De wijk komt naar verwacht eind volgend jaar in aanbouw. Het plan voorziet de bouw van 3000 tot 3500 woningen in tien jaar. Het bestemmingsplan is bijna gereed. Aan het po Kernhem doen ook deskundigen van de Technische Universiteit Delft, het Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), en de afdeling milieu van het ministerie van VROM mee. In het buitenland is al veel ervaring opgedaan met deze manier van omgaan met de waterhuishouding.

Reageer op dit artikel