nieuws

Corporaties steunen ander toezicht

bouwbreed

Het NCIV en de Nationale Woningraad zijn tevreden met de uitkomsten van het debat dat woensdag is gevoerd in de Tweede Kamer over het toezicht op woningcorporaties. In dat debat bleken staatssecretaris Tommel en de vier grootste fracties het opmerkelijk eens over de wijze waarop dat toezicht vorm moet krijgen.

Kamer en bewindsman vinden dat de gemeenten het financieel toezicht moet worden ontnomen. Het volkshuisvestelijk toezicht waren ze al kwijt, bij de recente aanscherping van het Besluit Beheer Sociale Huursector. “De lijnen zoals die nu zijn uitgezet zijn buitengewoon helder en verstandig”, aldus mr. W.D. van Leeuwen, directeur van het NCIV. “Ik ben zeer content met de heldere verhoudingen die zijn geschapen tussen corporaties en gemeenten.”

Winst

N. van Velzen, directeur van de Nationale Woningraad, is eenzelfde mening toegedaan. “De discussie over het toezicht komt op een verstandige manier aan een eind.” Hij vindt het winst dat gemeenten in de nieuwe situatie zich alleen hoeven te richten op het aansturen van de lokale situatie op het gebied van bouwen en wonen. “De positie van de gemeenten is op dat terrein versterkt.”

Juist dat punt stemt ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tevreden. Dat de gemeenten zich op de volkshuisvestelijke taak ke richten en het financiele toezicht weggehaald is, noemt de VNG logisch.

‘Niet vaak gelijk’

Juist in een tijd waarin corporaties regionaler gaan werken, zou dat financiele toezicht moeilijk worden, zo zegt een woordvoerder van de VNG. “Maar daar is de discussie nog niet mee afgelopen. Het element dat gemeenten prestaties mogen eisen van corporaties moet nog nader worden uitgewerkt.”

Daarbij gaat het de gemeenten om de situatie waarin zij redelijke prestaties vragen, maar corporaties daaraan niet willen voldoen. “Kwesties als deze worden dan voorgelegd aan het rijk. Het verleden heeft aangetoond dat gemeenten dan niet vaak gelijk krijgen. Daarover zullen wij dus zeker nog met de staatssecretaris moeten praten.”

Reageer op dit artikel