nieuws

Coalitie positief over verbetering IHS

bouwbreed Premium

De coalitiepartners PvdA en VVD zijn redelijk positief over de nieuwe plannen van staatssecretaris Tommel voor een nieuwe opzet van de individuele huursubsidie. D66 is zelfs zeer tevreden met het resultaat, aldus woordvoerder Jeekel.

Vooral de verbeterde betaalbaarheid en bereikbaarheid van duurdere huurwoningen voor de lagere inkomensgroepen valt bij de PvdA in goede aarde, aldus woordvoerder Duivesteijn. VVD-woordvoerder Hofstra vraagt zich af of de aanpassingen misschien niet iets te veel van het goede zijn. Hofstra zal bij Tommel aandringen op een verruiming van de vermogenstoets.

PvdA en VVD zijn overigens pissig op Tommel dat hij al niet tijdens de behandeling van zijn begroting eerder deze week, helderheid heeft verschaft over de verwerking van de wensen van de Kamer. Het wetsvoorstel was ten slotte al gereed. Duivesteijn kondigde aan dinsdag om een heropening van de begrotingsbehandeling te zullen vragen.

Zie verder pag. 3

Reageer op dit artikel