nieuws

Zoetermeer mag drie hoge torens in groen bouwen

bouwbreed Premium

De gemeente Zoetermeer mag drie hoge woontorens bouwen op het voormalige Floriadeterrein in de wijk Rokkeveen. Dat heeft de Raad van State beslist. Of en wanneer de torens er daadwerkelijk komen hangt echter af van de marktvraag.

De gemeente vindt het wenselijk dat de zijde van de stad die grenst aan het toekomstige Balijbos met hoge bebouwingselementen wordt gemarkeerd.

In de stedenbouwkundige visie van Zoetermeer moeten de drie torens met een hoogte van veertig tot vijftig meter worden gezien als een antwoord op de toren van de Nieuwe Kerk in Delft. De provincie Zuid-Holland heeft het bestemmingsplan al in een vroegtijdig stadium goedgekeurd.

De Stichting ‘Het Zuid-Hollands Landschap’ (ZHL) is fel gekant tegen de komst van deze torens. Deze organisatie vreest als eigenaresse van diverse landgoederen in het Groene Hart voor verdere aantasting van het gebied. De woningbouw komt steeds dichter bij groengebieden. De hoge woontorens zullen al van grote afstand zichtbaar zijn. Het betekent volgens de stichting een verdere aantasting van het Groene Hart. Het is dan ook om deze reden dat Het Zuid-Hollands Landschap het bestemmingsplan bij de Raad van State heeft aangevochten.

De raad vindt de bezwaren overdreven. Rond Zoetermeer is een groot buffergebied vrijgehouden van woningbouw om zowel het Groene Hart als het veenweidegebied Midden-Delfland te ontzien. De woontorens vormen daarvoor in de visie van de Raad van State geen bedreiging en heeft het bezwaar van het Zuid-Hollands Landschap verworpen.

Kinderboerderij

Het terrein waar de woningen moeten verrijzen is nu voor een deel door een kinderboerderij in gebruik. Ook het in Zoetermeer gevestigde museum Reptillion heeft zijn ogen op het terrein laten vallen. Het zou daar graag een nieuw reptielenmuseum willen bouwen.

Marktvraag

Volgens een gemeentewoordvoerder is Zoetermeer over dit voornemen echter niet zo enthousiast. “Het is algemeen bekend dat bij dit soort voorzieningen veel geld moet. En de woningbouw die in het bestemmingsplan is opgenomen moet de wijk afmaken. Wat dat betreft zijn we met de uitspraak van de Raad van State wel gelukkig.” De gemeente zal nu een plan maken.

“Daarbij gaat het er in eerste instantie om dat er een bestuurlijke afweging wordt gemaakt. Of en wanneer met de bouw kan worden begonnen staat vooralsnog niet vast. Het gaat hier per slot van rekening om appartementen die in de koopsector zullen komen te liggen. Bij de realisering van dergelijke projecten is het altijd even afwachten hoe de markt er op dat moment voorstaat”, aldus de woordvoerder.

Stedelijk wonen in het groen op het voormalige Floriadeterrein in Zoetermeer. Waar nu de schaapjes nog tevreden staan te snoepen van het gras mag de gemeente van de Raad van State drie woontorens van veertig tot vijftig meter hoogte bouwen.

Foto: Peter van Mulken

Reageer op dit artikel