nieuws

Ypelaar zuid-oost wordt groene wijk

bouwbreed

De nieuwe woningbouwlocatie Ypelaar zuid-oost in Breda wordt een nieuwe groen dooraderde stadswijk. Dit is mogelijk door de bestaande historische landwegen met bijbehorende bebouwing en groen, de zogenoemde groene linten, te behouden en op te nemen in de nieuwe structuur van het gebied. Dit zijn de uitgangspunten van de nota Steengoed-Landgoed, die b en w van Breda hebben vastgesteld. Op basis hiervan zal een structuurvisie worden ontwikkeld voor het gebied waar 700 woningen moeten komen.

In de plannen wordt extra aandacht besteed aan het behouden van de groene linten, die eventueel worden uitgebreid. Hierdoor zijn binnen de linten beperkte mogelijkheden tot nieuwbouw, zodat er een groenstructuur voor de nieuwe wijk ontstaat.

Tussen de groene gebieden liggen compacte woongebieden elk met een andr woonmilieu. Er zijn mogelijkheden voor stedelijk bouwen, laagbouw in kleine complexen, alsmede dorps bouwen in kleine eenheden met vrijstaande woningen.

Reageer op dit artikel