nieuws

Winnaar J.J. van der Walprijs: ‘VBO en leerlingwezen moeten beter op elkaar aansluiten’

bouwbreed

De J. J. van der Walprijs ging onlangs naar een groep scholen uit Doetinchem en omgeving, verenigd in de brede afstemmingsgroep VBO/CBO Oost Gelderland. Docenten van de betrokken scholen ontwikkelden samen met NVOB-opleidingsbedrijf Doetinchem een leerplan voor de studierichtingen metselen en timmeren, die nauwkeurig aansluit op de primaire opleiding van het leerlingwezen. Hierdoor ke scholieren die een opleiding in het Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO) hebben gevolgd gemakkelijker doorstromen naar een vervolgopleiding.

Al in 1988 was het duidelijk: de doorstroming van leerlingen uit het lager technisch onderwijs naar het leerlingwezen verliep niet vlekkeloos. Te vaak hadden leerlingen die het in het technisch onderwijs goed deden, grote moeite om mee te komen in het leerlingwezen. Deze situatie kon ontstaan doordat scholen voor technisch onderwijs zelf mogen bepalen wat ze de leerlingen bijbrengen. Door nieuwe ontwikkelingen in de bouw op het gebied van bijvoorbeeld materialen, technieken en wetten groeiden het onderwijs en de bouwpraktijk sterk uitelkaar, terwijl de opleidingen binnen het leerlingstelsel nu juist bijzonder praktijk gericht zijn.

“In 1988 ging het met name om metselaars”, vertelt L. Spiekker, docent metselen aan het Graafschapcollege in Doetinchem. “We wilden iets doen aan het tekort aan metselaars en tegelijkertijd de lesstof voor het onderdeel metselen zo aanpassen dat de leerlingen gemakkelijk konden doorstromen naar het leerlingstelsel. Later is ook timmeren er bij gekomen.”

Werkgroep

In 1993 werd een werkgroep samengesteld waarin naast de inititiatiefnemers ook docenten van andere scholen en het NVOB Doetinchem zitting hebben. Het is de bedoeling dat ook andere VBO-scholen in Nederland hun onderwijsprogramma beter gaan afstemmen op het leerlingwezen. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat leerlingen op het VBO de vier deelcertificaten behalen. Deze certificaten geven recht op toelating tot een opleiding in het leerlingstelsel. Leerlingen die er niet inslagen vier certificaten te behalen, ke deelnemen aan een voorschakeltraject, dat hen binnen drie tot zes maanden voldoende kennis bijbrengt om toch aan een leerlingwezen opleiding te ke deelnemen. De komende jaren moet dit gestalte krijgen.

Minder ‘afvallers’

“Het was een enorme klus”, verklaart W. Hendriksen. Hij is docent metselen bij het Wezenthorstcollege in Ulft en was van het begin af aan nauw betrokken bij het po. “Voor een aantal scholen was het daarom niet mogelijk om met het wijzigen van de lesstof mee te doen. Ze hadden onvoldoende ruimte, onvoldoende personeel of de directie stond niet achter het plan.”

Ook vragen sommige leerlingen veel extra aandacht. Ze ke niet goed meekomen op school en docenten besteden daar dan veel aandacht om deze leerlingen toch zodanig bij te spijkeren dat ze de opleiding afronden en ke doorstromen naar een vervolgopleiding of naar een bedrijf. “Ook dat kost natuurlijk erg veel tijd”, aldus Hendriksen.

Niettemin sloten zich in de loop der jaren negen scholen aan bij de initiatiefnemers. In overleg met de SVB zorgen zij er voor dat de VBO-leerlingen aan het eind van hun opleiding op hetzelfde niveau zitten als nodig is om de opleiding van het leerlingstelsel te ke volgen.

Het werk loont de moeite. De leerlingen hebben veel minder problemen met het volgen van een opleiding binnen het leerlingstelsel en dat geeft als direct resultaat dat er minder afvallers zijn.

“In het oude systeem viel 10 a 15 procent van de leerlingen af”, aldus projectleider van de NVOB A.Rooks, “dat begint drastisch te wijzigen.” Hoe sterk het aantal afvallers uiteindelijk zal verminderen is vooralsnog niet te zeggen omdat nog lang niet bij alle VBO-scholen het onderwijsprogramma is afgestemd op het begin niveau van het leerlingwezen.

J. Brugman, docent timmeren aan het IJssellandcollege in Doetinchem was van het begin af aan betrokken bij het ontwikkelen van een onderwijsprogramma waardoor het VBO en het leerlingstelsel goed op elkaar aansluiten.Foto: Ton van Vliet

In het oude systeem viel 15 procent af, dat is nu al anders

Reageer op dit artikel