nieuws

Waterschap Kampen neemt nieuw dijkvak in gebruik

bouwbreed Premium

Het nieuwe dijkvak in Kampen is klaar. Kampen Kop is het tweede dijkvak van het waterschap dat in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren gereed is gekomen. Twee andere dijkvakken ke naar verwachting voor het einde van het jaar worden opgeleverd. De keersluis bij Ramspol valt ook onder de noodwet, evenals de waterkering voor het stadsfront bij Kampen en de dijkverbeteringswerken langs het Zwarte Water, de Vecht en de Sallandse weteringen.

Met de inmiddels uitgevoerde dijkversterkingswerken en de nog uit te voeren werken tot het jaar 2001 is een totaal bedrag gemoeid van f. 350 miljoen. Hiervan nemen het Waterschap IJsseldelta en de Provincie Overijssel ieder 14 procent voor hun rekening; het rijk betaalt de overige kosten.

Het dijkvak Kampen Kop was tijdens de hoogwaterperiode van 1995 het kwetsbaarste deel van de waterkering rond Kampen. Met behulp van het elfde pantsergeniebataljon uit Wezep werd er toen binnen 24 uur een nooddijk aangelegd. Een aantal huizen en bedrijven langs de IJsseldijk bij Kampen lag toen nog buitendijks. Door een damwand achter de huizen en bedrijven aan te leggen, zijn die nu binnendijks gekomen.

Reageer op dit artikel