nieuws

Uitzendwerk voor Natuursteenbranche

bouwbreed Premium

In de natuursteenbranche zal vanaf 1 januari een experiment met uitzendkrachten worden uitgevoerd. De proef, die negen maanden zal duren, is een gevolg van de afspraken, zoals die in de huidige cao voor deze branche is overeengekomen. Die afspraken luiden exact hetzelfde als die in de bouwcao, waar pogingen om een dergelijk experiment uit te voeren, mislukten.

De uitzendkrachten in de natuursteensector zullen worden gehonoreerd volgens de cao die voor deze branche van kracht is. Alleen in het eerste halfjaar dat de uitzendkracht in de sector werkt, zullen enkele collectieve regelingen niete op hem van toepassing zijn. Dat geldt voor de bovenwettelijke aanvulling op ww en wao en een bijdrage voor het Scholingsfonds.

In de bouw en het schildersbedrijf zijn ondanks een daartoe strekkende protocol in de cao’s experimenten met uitzendwerk steeds afgeketst omdat de vakbonden er op staan dat de bedrijfstak-cao van toepassing dient te zijn.

Nauwelijks werklozen

Het gaat met deze proef in de natuursteenbranche eerder op een principe dan dat wordt verwacht dat ondernemingen veel uitzendkrachten zullen ke aantrekken. De hele branche kent slechts 2000 werknemers. En als algemene regel geldt dat niet meer dan 3 % van een arbeidsbestand in een bepaalde sector als uitzendkracht wordt aangetrokken.

Het zou dus in deze branche om niet meer dan zestig mensen gaan, die voor flexibel werken in aanmerking zou komen. Probleem is bovendien dat de werkgelegenheid in deze sector fors groeit en men nauwelijks werkloze werknemers kent. Nu al doet zich de noodzaak voor om langdurig werklozen zo ver te krijgen dat ze een opleiding voor deze branche willen gaan volgen.

Reageer op dit artikel