nieuws

Stormvloedkering mogelijk begin 1997 al operationeel

bouwbreed

De ‘locomobiel’ aan de noordzijde van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg wordt deze week over de pennenbaan van de kerende wand gereden. Dan zal blijken of de spelingen bij het bewegingswerk voor uit- en invaren van de sectordeur groot genoeg zijn. De locomobiel aan de zuidzijde wordt begin december geplaatst. Het streven is de kering op 1 februari volgend jaar al operationeel te hebben met handmatige sluiting.

Jan van Staveren

Het plaatsen van de eerste locomobiel vorige week is zonder probleem verlopen. Volgens Wim Post, hoofd uitvoering van BMK Staal is het een ideale operatie geweest mede omdat alles bij daglicht uitgevoerd kon worden. BMK Staal is onderdeel van de Bouwkombinatie Maeslant Kering (BMK) die het ontwerp en de aanleg van de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg verzorgt. De zogenoemde locomobiel vormt het hart van het horizontale bewegingswerk van de sectordeuren van de stormvloedkering. De installatie heeft een gewicht van 200 ton en is voorzien van zes zware tandwielen ‘bonkelaars genoemd. Die zullen aangrijpen op een baan met pennen bovenop de deur die drijvend vanuit een parkeerdok in het landhoofd de Nieuwe Waterweg ingedraaid kan worden. De locomobiel wordt doormiddel van speciale constructies bevestigd aan een geleidetoren.

Het plaatsen van de locomobiel is op een latere datum gedaan dan aanvankelijk volgens de planning was voorzien. Het is een eerste uitvoering van twee nieuw ontworpen, ingewikkelde constructies. De motoren van de installatie worden door computers gestuurd. De besturing van het hele systeem met hydrauliekmotoren luistert nogal nauw. Het is technisch gezien moeilijk de opgelegde bewegingen in het systeem op te vangen. Dat is gelukt, maar wel wat later dan voorzien.

Eerder operationeel

Bij BMK wordt gestreefd naar vroeger opleveren van de gehele kering. Volgens Post is de datum daarvoor ten opzichte van de planning daarvoor een half jaar naar voren opgeschoven. Nu is de officiele opening voorzien op 10 mei 1997. Maar de politiek heeft uitgesproken dat de kering nog eerder operationeel zou moeten zijn. Daarom wordt gewerkt aan opleveren met handmatige bediening op 1 februari 1997. Daarmee zijn de gevolgen van een onvoorzien optredende storm beperkt te houden. Op 1 mei 1997 zou de kering operationeel moeten zijn met de computer gestuurde bediening.

Met computerbesturing kan de kering gesloten worden met een druk op te knop. Is de procedure in gang gezet dan kan die niet meer worden onderbroken. Dat is gedaan om gevaarlijke situaties door menselijk handelen tijdens het sluiten te voorkomen. Sluiten mag bijvoorbeeld niet onderbroken worden. De beide deuren ke bij een deels gesloten kering in een dynamische beweging komen die door de ontwerpers als ongewenst is beoordeeld.

Met het computerprogramma worden bedieningsfouten door menselijk handelen uitgesloten. De kans op bedieningsfouten is momenteel nog gering. De bediening wordt nu gedaan door mensen die betrokken zijn geweest bij het bouwen van de kering. Van hen is te verwachten dat ze alle kennis hebben die nodig is om de zaak heel te houden. Over 10, 20 of zelfs 30 jaar kan dat anders liggen. Daarom is computergestuurde sluiting beter dan handmatige bediening.

Controleren

De locomobiel is geplaatst op een positie waarbij de aandrijvende tandwielen zich iets boven de pennenbaan bevinden. Inmiddels is begonnen met werkzaamheden om de locomobiel over de pennenbaan te ke laten rijden. Dat rijden wordt gedaan om te controleren of de locomobiel niet vastloopt en of de spelingen goed zijn. Daarna wordt hij aan de geleidetoren vastgezet met een de stang. De locomobiel rust dan op de deur en kan de bewegingen daarvan volgen. De stang zorgt ervoor dat de locomobiel de deur beweegt. De tweede locomobiel, aan de zuidzijde van de Nieuwe Waterweg, wordt in december geplaatst.

De Bouwkombinatie Maeslant Kering (BMK) heeft een overeenkomst met de Staat der Nederlanden voor het ontwerp, de aanleg en het gedurende 5 jaar onderhouden van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Maassluis voor een vast bedrag van f. 688 miljoen (prijspeil januari 1989). In BMK nemen deel: HBG Hollandse Beton Groep, Koninklijke Volker Stevin, NBM Amstelland en Hollandia Kloos Holding. In 1991 is met de bouw begonnen. Op 10 mei volgend jaar zal de kering officieel in gebruik worden genomen.

De aandrijving van de deuren is ondergebracht in een constructie met afmetingen van 12x7x4,6m, die met behulp van een stang wordt vastgezet aan de geleidetoren. Foto: Hans Straub

Reageer op dit artikel