nieuws

Stadhuis Utrecht wordt gerenoveerd

bouwbreed

Het college van B en W van Utrecht heeft ingestemd met een plan tot renovatie van het stadhuis. Hiermee is een bedrag gemoeid van f. 28,5 miljoen. Eind 1997 kan begonnen worden met de werkzaamheden.

De renovatie is opgedeeld in twee deelpoen. Het eerste po kan al in het voorjaar van 1998 gerealiseerd zijn, het tweede deel voorjaar 1999.

Het oorspronkelijke stadhuis stamt uit de Middeleeuwen. Bij uitbreiding werden steeds meer woonhuizen betrokken, zodat het nu een aaneenschakeling is van verschillende panden. De renovatieplannen laten de historische waarden in tact, terwijl tegelijkertijd inpandig het stadhuis wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Ook de 40 jaar oude installaties worden vernieuwd.

Het voormalige gebouw burgerzaken wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komt bescheiden nieuwbouw. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de plannen.

Reageer op dit artikel