nieuws

PvdA: voor lage inkomens variabel huurwaardeforfait

bouwbreed

Om koopwoningen meer binnen het handbereik van de lagere inkomens te brengen wil de PvdA toewerken naar een flexibel huurwaardeforfait voor deze inkomensgroep.

De maatregel is een aanvulling op het deze zomer gepresenteerde plan van de PvdA-Kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg om voor huishoudens met een jaarinkomen tot f. 35.000 een nieuwe sociale koopsector te creeren. Voor deze huishoudens moet niet het uniforme tarief van 2,1 procent van deze belasting voor eigenaar-bewoners gaan gelden.

Om ook de lagere inkomens meer van de voordelen van een eigen huis te laten profiteren denkt PvdA-kamerlid Van der Ploeg aan een beginpercentage van 0,5 voor huizen rond de f. 50.000. Het huurwaardeforfait kan vervolgens stapsgewijs worden verhoogd tot 2,1 procent, het gebruikelijke percentage, dat in het PvdA-plan wordt bereikt bij koopwoningen ter waarde van anderhalve ton.

Volgens Van der Ploeg biedt de Miljoenennota voldoende ruimte om zijn voorstel te verwezenlijken. Hij zal zijn idee op korte termijn aan de Kamer voorleggen.

Het PvdA-plan voor sociale koopwoningen is de afgelopen maanden doorgerekend door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dat komt tot de conclusie dat de PvdA-plannen sympathiek maar tegelijkertijd ook onverantwoord zijn.

De huishoudens waarvoor de PvdA de plannen heeft ontwikkeld ke de f. 100 tot f. 150 extra woonlasten per maand nauwelijks opbrengen, stelt C. Groenewegen van het Nibud in de Woningraad van deze week.

Extra bescherming

Van der Ploeg stelt in een reactie dat de Nibud-bezwaren vooral gelden voor huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Om die reden zijn dan ook extra beschermende maatregelen nodig, vindt de PvdA’er. Naast de deze zomer voorgestelde fiscale en andere maatregelen – zoals de mogelijkheid dat huurders met huursubsidie hun woning ke kopen en het gebruik van een spaarloonregeling voor de aflossing van de hypotheek – denkt Van der Ploeg aan het flexibel huurwaardeforfait voor de lagere inkomens.

Volgende week dinsdag houdt de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting in Amsterdam een bijeenkomst over de PvdA-plannen voor sociale koopwoningen.

Reageer op dit artikel