nieuws

Preventiegids helpt bedrijf geld besparen

bouwbreed Premium

Bedrijven ke nog veel geld besparen met preventieve milieumaatregelen. Dat blijkt na enkele preventiepoen in Noord-Brabant. De gids ‘Bedrijven bedrijven preventie’ geeft aan op welke manieren dat kan gebeuren.

De provincie doet de komende jaren extra moeite het milieubederf dat bedrijven veroorzaken te helpen beperken. Milieumaatregelen, bedrijfsoptimalisering en kostenbesparing gaan in deze aanpak samen. De gids ‘Bedrijven bedrijven preventie’ is in opdracht van Noord-Brabant gemaakt en namens alle provincies uitgegeven. De inhoud stelt een stappenplan voor het uitvoeren van een preventie-onderzoek voor. Na het zetten van de laatste stap ke bedrijven een preventieplan maken. Vergunningverleners en handhavers van provincies, gemeenten en waterschappen ke met de gids bedrijven duidelijk maken wat er van hen wordt verwacht. De bedrijven ke met de gids een preventiebeleid opstellen voor het productieproces. De samenstellers namen ter illustratie een groot aantal praktijkvoorbeelden in de publicatie op. De gebruikers krijgen daarin onder meer voorgerekend hoeveel geld een onderneming in een bepaald geval door preventieve maatregelen bespaarde.

Aan de orde komen ook voorbeelden van de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen. In nogal wat gevallen blijkt gezond verstand het meest effectieve instrument om tot preventie en dus tot een vermindering van de bedrijfskosten te komen.

De gids bevat verder negen werkbladen die de opzet van een preventief onderzoek stroomlijnen. Ook is een overzicht opgenomen van ondersteunende organisaties en subsidieregelingen.

Nadere inlichtingen levert Noord-Brabant via telefoon 073-6812692.

Reageer op dit artikel