nieuws

NS komt met regeling erkenning aannemers

bouwbreed Premium

NS Railinfrabeheer wil in de toekomst voor railgebonden bouw alleen nog maar in zee met erkende aannemers. Daartoe wordt er gefaseerd een ningsregeling ingevoerd, waarbij aannemers zich eenmalig ke kwalificeren voor bepaalde werkzaamheden aan het spoor.

NS wil hiermee een einde maken aan de inefficiente toetsing van aannemers bij elke aanbesteding. “Het werken aan een spoorlijn in exploitatie vereist behoorlijk wat deskundigheid, niet alleen wat het werk zelf betreft, maar ook op het gebied van spoorveiligheid is kennis van zaken noodzakelijk. Dat kun je uiteraard bij elke aanbesteding toetsten, maar efficienter is het via een erkenningsregeling te regelen. Je hoeft dan maar een keer een aannemer te toetsen. Dat kun je in alle rust doen. Het geeft helderheid naar partijen toe. Als opdrachtgever weet je dan dat je te maken hebt met een gekwalificeerde aanbieder. Als aanbieder behoef je maar een maal aan te tonen aan de eisen voor het werk te voldoen”, zo verklaart directeur Railinfrabeheer Hammer de stap van NS.

Bij de erkenning gaat het om alle spoorgebonden activiteiten. Dat wil zeggen van beheerssystemen, beveiliging, bovenleidingen inclusief portalen, energievoorzieningsinstallaties en de spoorconstructie zelf. In de ningsregeling wordt gekeken naar een aantal eisen waaraan een aannemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een spoorwerk. Daarbij gaat het om administratieve en financiele eisen, organisatorische eisen, heeft de aannemer voldoende vakbekwaam personeel, heeft hij voldoende materieel en is zijn kennis op het gebied van arbeids- en spoorwegveiligheid voldoende.

Gefaseerd

De erkenningsregeling wordt gefaseerd ingevoerd. “We beginnen met het gemakkelijkste deel, de nieuwbouw. Dan rijdt er immers nog geen trein. Deze moet ingaan per 1 januari 1997. Een jaar later volgt dan de vernieuwbouw. Per 1 januari 1999 is de trits voltooid met onderhoud en storingsherstel. In die sector werken we met 5-jarige contracten, dus die kan ook het laatst worden opgepakt”, aldus Hammer. De regeling is in samenspraak met VGBouw opgezet. Met de erkenningsregeling sluit de NS aan bij de Europese richtlijn voor Nutsbedrijven. Wat de inhoud van de eisen betreft wordt aangesloten bij het VCA-certificaat. Daarbij komen dan nog een aantal spoorspecifieke eisen. “Wij zijn bezig met een landelijke erkenningsregeling die gefiateerd wordt door de Raad voor de Accreditatie. SGS en Keboma ke de certificaten voor materieelkeuringen afgeven”, zo zegt Hammer.

Uiteraard worden er ook kwalitatieve eisen gesteld. “Daarbij is er een koppeling gelegd met de ISO-9000 serie voor die zaken die wij belangrijk vinden. Maar we eisen geen ISO-certificaat”, vult het hoofd Aanbestedingsbeleid, Kostenmanagement en Inkoopbeleid en auctor intellectualis van de regeling Van de Wal aan.

Hij zegt dat er bewust is gekozen voor een erkenningsregeling. “Daar hebben we bewust voor gekozen omdat we verwachten dat onze bestekken steeds integraler worden. Maar aannemers ke zich op vijf verschillende onderdelen kwalificeren.”

Werkbeveiliging

Een heel belangrijk aspect in werken aan het spoor is de werkbeveiliging, zeker op sporen die tijdens de werkzaamheden in gebruik zijn. Recente ongelukken met elektriciens die aan de bovenleiding werkten terwijl er stroom op stond en een dodelijk ongeval met spoorwegwerkers die bezig waren met wisselonderhoud tonen dat telkens weer op navrante wijze.

“De systematiek is gebaseerd op het V en G-plan van de aannemer, waaraan een werkbeveiligingsplan is gehangen. Vroeger deden we dat zelf. Nu bepalen wij als opdrachtgever het niveau van de veiligheid, de aannemer moet beschrijven hoe hij dat niveau bereikt. NS Railinfrabeheer en en de Verkeersleiding beoordelen dat dan. In de erkeningsregeling staat dat aannemers dat moeten ke”, zegt Van de Wal.

Wat de vakbekwaamheid van het personeel betreft wordt gewerkt met zware opleidingen en een minimum aantal uren dat iemand daadwerkelijk bepaalde werkzaamheden moet hebben uitgevoerd. “Je praat dan over kritische functies op het gebied van veiligheid en bijvoorbeeld lassen. Sommige veiligheidsfunctionarissen krijgen een 10 dagen durende opleiding en er wordt de eis gesteld dat ze minimaal 400 uur per jaar met dat soort werkzaamheden bezig zijn. Deze functies moeten ook een veiligheidspaspoort hebben, waarin alles wordt opgetekend. Dat wordt dan weer geborgd in het dossier van de aannemer”, aldus Van de Wal.

Reageer op dit artikel