nieuws

Limburgse boulevard kost f. 60 miljoen

bouwbreed Premium

Het ombouwen van de rijksweg die de dubbelstad Sittard/Geleen verbindt en de aanpassing van de Westelijke Randweg Geleen vergt een investering van circa f. 60 miljoen. In dit bedrag is het aanpakken van de hoofdontsluiting Sittard inbegrepen waaronder de huidige randwegen.

De uitvoering is alleen mogelijk met subsidie van hogere (Europese) overheden. B en W van Geleen zullen dit aan de gemeenteraad meedelen die 3 oktober vergadert.

Volgens het college gaat het po thans de verkenningsfase in; de kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen f. 450.000. Geleen moet f. 200.000 bijleggen, Sittard f. 100.000 en de provincie Limburg f. 150.000.

B en W van Geleen geven aan dat de MIT-regeling (Meerjarenprogramma Infrastructuur Transport) de belangrijkste subsidiemogelijkheden biedt. De MIT verlangt, alvorens subsidie verleend wordt, drie voorbereidingsfasen. De eerste fase is achter de rug, de verkenningsfase begint en zal worden vervolgd met een planstudiefase. Aan het eind van iedere fase vindt toetsing plaats door de minister van Verkeer en Waterstaat. Het rijk draagt alleen bij in de realiseringskosten; plan- en voorbereidingskosten zijn voor de belanghebbende gemeenten en provincie.

Reageer op dit artikel