nieuws

Leiden en Haaglanden botsen over woningbouw

bouwbreed Premium

“We hebben ruimte voldoende om de woningnood van de Leidse regio op te vangen. Daarbij is het ook beter voor de concurrentiepostitie van onze uitleglocaties. ” Aldus Theo Weterings, portefeuillehouder ruimtelijke ordening van het Stadsgewest Haaglanden. De Leidse wethouder Tsjeerd van Rij noemt het voornemen onbegrijpelijk. “Ik snap er niets van.”

Weterings zegt blij te zijn met het besluit van minister De Boer om de woningnood van de Leidse regio vooral in zijn stadsgewest op te lossen. In Haaglanden worden de komende jaren 42.500 woningen gebouwd. Deze taakstelling zal tussen 2005 en 2010 met ruim 8000 woningen worden opgehoogd. Dit als tegemoetkoming voor het feit dat De Boer mordicus tegen het bouwen in de Grote Polder bij Zoeterwoude is en sluiting van het militair vliegveld Valkenburg voorlopig onbespreekbaar blijft.

“Ik snap er helemaal niets van”, reageert de Leidse wethouder Van Rij desgevraagd. “Het kabinetsbeleid is er op gericht om mobiliteit zoveel mogelijk terug te dringen. Hoe kan je dan zeggen tegen mensen die in de Leidse regio werken dat zij in Haaglanden moeten gaan wonen. En dat woon-werk-verkeer? Dat moet dan zeker via dat ene spoorlijntje?”

In de visie van Van Rij moet de woningnood daar worden opgelost waar die zich aandient. “De Grote Polder is een goede locatie. Het heeft alleen de pech dat daar met een vette lijn in Den Haag het Groene Hart is getekend. Zoetermeer Oost, wat een belangrijke woningbouwlocatie voor Haaglanden is, ligt midden in het Groene Hart maar daar is net even een ander lijntje getrokken.”

Steun

Van Rij zegt zich gesteund te voelen door de provincie Zuid Holland die eveneens tegen is. Ook gedeputeerde Wolf reageerde eerder in deze krant al afwijzend op het bouwen in Haaglanden voor de regio Leiden.

Weterings ziet in het besluit alleen maar een bevestiging van het verstedelijkingsbeleid van het kabinet. “Voor onze locaties betekent dit ook dat we voor de realisering van infrastructuur en openbaar vervoer eerder aan de normstellingen zullen voldoen. Maar ook uit oogpunt van concurrentiepositie. De locatie Grote Polder aan de rechterzijde van de A4 kan toch als concurrent voor bijvoorbeeld Leidschenveen worden gezien.”

Van Rij heeft haast geen woorden voor dit laatste argument. “Ik vind het gewoon banaal om te zeggen ‘gooi Leiden maar op slot’ want anders ke wij onze woningen misschien niet kwijt.”

‘Woningnood oplossen waar die zich aandient’

Reageer op dit artikel