nieuws

Langedijk kan met bestemmingsplan aan de slag

bouwbreed Premium

Het Langedijkse bestemmingsplan Mayersloot-west is vanaf heden in grote lijnen rechtsgeldig. Op basis van het plan ke 800 woningen in Langedijk bijgebouwd worden.

Twee bewoners van huizen in het nieuwbouwgebied hebben in een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag om schorsing van het plan verzocht. Zij menen dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop hun situatie zal worden afgewikkeld. Op den duur zouden hun woningen voor toegangswegen moeten wijken.

Rechter R. Cleton van de Raad van State heeft nu het gedeelte van het bestemmingsplan geschorst waarin een van de twee woningen van de verzoekers staat. Voorlopig kan daar dus noch een weg aangelegd, noch nieuwbouw gepleegd worden. Met de rest van het bestemmingsgebied kan de gemeente nu verder.

Het is de bedoeling dat er op het globale bestemmingsplan een uitwerkingsplan volgt. Daarin zal worden aangegeven waar de huizenblokken exact komen. Liggen er eenmaal concrete bouwplannen, dan ke er bouwvergunningen worden aangevraagd.

Reageer op dit artikel