nieuws

Kampen vindt tunnel te duur

bouwbreed

Kampen wil van minister Jorritsma weten hoe zij komt aan een prijsverschil van f. 33,3 miljoen tussen een tunnel en een brug in het trace van rijksweg 50 bij de IJssel. Een ingenieursbureau had voor de gemeente uitgerekend dat een tunnel f. 20 miljoen duurder zou uitvallen dan een beweegbare brug. Om alsnog een tunnel gerealiseerd te krijgen, zullen alle negen raadsfracties de Kamerfracties benaderen met een verzoek tot nader overleg. De provincie Overijssel wordt om ondersteuning van de Kamper initiatieven gevraagd.

Volgens wethouder Th. Piederiet (PvdA) houdt de minister geen rekening met ontsluiting van het industrieterrein en de enorme ingreep in de IJsselmonden en het Kampereiland wanneer er een brug wordt aangelegd. Een derde oeververbinding over de IJssel bij Kampen kan ook gevaarlijke situaties voor de beroeps- en pleziervaart opleveren, meent Piederiet.

Reageer op dit artikel