nieuws

Kamer waardeert voorstel belastingstroomlijning dga

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer heeft veel waardering voor de voorstellen van staatssecretaris Vermeend (Financien) om de fiscale positie van directeuren-grootaandeelhouders te stroomlijnen en minder fraudegevoelig te maken. Hij doet dit door de zogenoemde nul-constructie uit bannen.

In plaats daarvan wordt er uitgegaan van een fictief loon van f. 78.000 voor een dga. De Kamer verwacht wel dat veel ondernemers hier bezwaar tegen zullen aantekenen, omdat ze in de praktijk minder verdienen.

Vermeend zegde de Kamer hier rekening mee te zullen houden. Een dga kan na afloop van het jaar zijn salaris laten vaststellen door de belastinginspecteur. Bij onenigheid bestaat de mogelijkheid van hoger beroep.

Met het geld dat dankzij dit wetsvoorstel in de staatskas vloeit, wil een Kamermeerderheid van CDA, VVD en D66 de vermogensbelasting, nu 0,8%, verlagen. De PvdA is hier tegen en wil eventuele meevallers gebruiken voor lagere belastingen op arbeid.

Het CDA wilde eigenlijk verder gaan en de vermogensbelasting na 2000 volledig afschaffen. Vermeend voelde hier niets voor omdat dit de staat f. 1,5 miljard kost.

Hypotheek-aftrek

Het CDA bleek verder alleen te staan in zijn pogingen de beperking van consumptief krediet van de baan te krijgen. Volgens de christen-democraten is dit een eerste stap op weg naar afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Volgens de regeringspartijen is dat niet het geval, zodat die het voorstel van Vermeend steunden.

De bewindsman deed wel enkele toezeggingen over de positie van de aandeelhouder met aanmerkelijk belang. Zo krijgt die ruimere mogelijkheden voor zekerheidstelling bij emigratie. Deze kan aan de voorwaarden voldoen via een reele borgstelling of een verpanding van het aandelenpakket.

Verder ke ondernemers die voor 4 juni 1996 concrete stappen hebben gezet om hun aanmerkelijk belang af te laten lopen, rekenen op een coulante houding.

Vermeend beloofde ook in april volgend jaar met voorstellen te komen om bedrijfsopvolgingen en het starten van een onderneming te vergemakkelijken.

Reageer op dit artikel