nieuws

Jaarprogramma RGD verkrijgbaar

bouwbreed Premium

De Rijksgebouwendienst heeft een programma van veertig poen opgesteld, waarvoor in de komende twaalf maanden ontwerpers zullen worden ingeschakeld. Architecten ke zich voor een of meer van die poen aanmelden. De Rijksbouwmeester zal voor elk po minimaal vijf ontwerpers kiezen, die meedingen naar de opdracht.

Deze werkwijze zal elk jaar worden herhaald voor voorgenomen werken, die volgens de Europese richtlijnen dienen te worden aanbesteed. Het gaat tot aan september volgend jaar om een veertigtal werken, varierend van herinrichting, uitbreiding of nieuwbouw van kantoorgebouwen tot aan herinrichtingsplannen van stedelijke gebieden.

De lijst van voorgenomen werken en de voorwaarden, waaronder men komend jaar kan meedingen naar de opdracht, ke worden aangevraagd bij de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EZ Den Haag, tel. 070 -3391538.

Reageer op dit artikel