nieuws

Hoge celstraffen geeist in Rutte-zaak

bouwbreed

Voor de rechtbank in Maastricht heeft officier van justitie mr. M. Vos hoge celstraffen geeist tegen de leiding van afvalverwerker Rutte Recycling uit Brunssum en Mestrecycling Stassen uit Sittard.

Directeur H. van G. van Rutte hoorde een celstraf van 30 maanden tegen zich eisen. Justitie beschouwt hem als hoofdverantwoordelijke voor het gehanteerde frauduleuze systeem.

Bedrijfsleider W. B. van de Rutte-locatie in Brunssum moet van de officier van justitie 240 uur dienstverlening verrichten, naast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De eis tegen voormalig bedrijfsleider H.S. van Stassen luidde 21 maanden gevangenisstraf.

Tegen de bedrijven Rutte Recycling en Mestrecycling Stassen vond de officier van justitie geldboetes van respectievelijk f. 500.000 en f. 200.000 op zijn plaats. Daarnaast moeten de bedrijven de wederrechtelijk verkregen financiele voordelen terugbetalen. Voor Rutte gaat het om een bedrag van bijna f. 5 miljoen, voor Stassen om ruim f. 240.000.

Vos acht bewezen dat de leiding van beide bedrijven zich schuldig heeft gemaakt aan het illegaal dumpen van zuiveringsslib, aan oplichting en aan valsheid in geschrifte. Zo’n tienduizend kilo fosfaat en andere zware metalen zouden daardoor op Limburgse landbouwgronden terecht zijn gekomen.

Wettelijke eisen

Volgens Vos hebben Rutte noch Stassen het slib voldoende bemonsterd of geanalyseerd om aannemelijk te maken dat het aan de wettelijke normen voldeed. Daarnaast werd het slib, in strijd met de vergunning van Rutte, vermengd met ander slib van buiten de provincie.

De verdediging van de verdachten toonde zich verbijsterd over de hoogte van de eis. Advocate C. Waling suggereerde dat Vos met een vooropgezet idee over de straffen de zaak is begonnen. De verdediging wil komende maandag, bij de voortzetting van het proces, duidelijk maken dat er geen bewijs is dat Rutte en Stassen slib verwerkt hebben dat niet aan de wettelijke eisen voldeed.

Reageer op dit artikel