nieuws

Het gaat ‘nog wel’ goed met de elektrobranche

bouwbreed Premium

Het gaat ‘nog’ goed met de elektrotechnische detailhandel en met de installatiesector. Dat zei ir. E.C.S. de Kam, voorzitter van Uneto gisteren op een ledenbijeenkomst in het sportcentrum Papendal te Arnhem. “Dat betekent niet dat we nu achterover ke gaan leunen. Een terugtredende overheid brengt de branches in gevaar.”

“Er zijn nog wel wat zaken waarover we ons als bedrijfstak zorgen moeten maken. Er spelen namelijk zaken, die voor onze branche ongunstig ke uitpakken. Allereerst is daar de overheid. Inplaats van ontwikkelingen te stimuleren, die goed zijn voor de toekomst van onze branche, voelt de overheid zich voor steeds minder zaken verantwoordelijk. Dat lijkt soms goed omdat regeltjes verdwijnen, maar aan de andere kant ke we niet zonder, vanwege de ingewikkelde samenleving. Bovendien leidt ontbreken van regels op centraal niveau tot verwarring en stuurloosheid op lokaal niveau. Als voorbeeld noem ik de afvalproblematiek”, aldus De Kam.

“Wij vinden dat onze leden niet de nadelige gevolgen mogen ondervinden van regelingen op het gebied van de afvalverwerking. Wij zijn als branche evenals het ministerie van VROM van mening, dat de producent verantwoordelijk is voor zijn product, vanaf het moment van produceren tot en met de verwerking in de afvalfase. Dat moet dan in de prijs verdisconteerd zitten. Daarom roepen wij hierbij de fabrikanten en leveranciers op om in een open discussie tot een goede regeling te komen.”

Milieu

“Om even bij het milieu te blijven: met de energiebedrijven en de overheid werken we aan energiebesparing, dachten wij. In dit kader heeft Uneto vorig jaar december samen met andere branches, met het ministerie van Economisch Zaken (EZ) afspraken gemaakt om de energiebesparing gezamenlijk aan te pakken. Uneto heeft hierin geinvesteerd om bedrijven hierin op te leiden. Wie schetst echter onze verbazing, toen wij onlangs van EZ hoorden, dat de energiebesparingssubsidies voor iedereen toegankelijk moeten zijn en het ministerie geen andere eisen aan de bedrijven wil stellen. Een duidelijk zigzag beleid van de overheid, die voorheen nog zo’n warm voorstander was van kwaliteit en certificering. Bovendien werd nog bekend dat de doelstelling om de CO2 uitstoot sterk terug te dringen inmiddels door het kabinet is losgelaten.

Een ander voorbeeld zijn de energiebedrijven. Waar zijn wij als branche als zij de vrijheid zouden hebben, om vanuit hun monopoliepositie ongelimiteerd de installatiesector te beconcurreren? Ook in andere Europese landen speelt de problematiek van energiebedrijven, die installatie-activiteiten ontplooien”.

“Op het gebied van beveiliging proberen we al geruime tijd met diverse betrokkenen tot een goede regeling te komen. Uneto heeft zich als enige partij achter BORG geschaard. Dat ke we helaas niet zeggen van de overheid. Ook de verzekeraars nemen hierin een ambivalente houding in”, zo sprak voorzitter De Kam. “Vervolgens krijgt Uneto de schuld dat BORG niet tot volle bloei komt. Als de overheid en de verzekeraars zich achter BORG hadden geschaard dan was de regeling allang ingevoerd”.

Kritiek op opleidingen

Ook de aannemers leveren soms een probleem op. De Kam vraagt zich af waar de installatiesector blijft als in grote aanbestedingszaken de opdrachtgevers zich niet meer aan de regels houden. “Bij al deze zaken vragen wij de overheid om met de betrokken partijen regels af te spreken, waaraan men zich dient te houden en dat de overheid het naleven van die regels vervolgens controleert.” Ook heeft De Kam nogal wat kritiek op de overheid als het gaat om opleidingen.

“Voorheen bemoeide de overheid zich intensief met het Voortgezette Basis Onderwijs (VBO). De overheid richt zich nu op een vermindering van de VBO-scholen, een vermindering van beroepsgerichte lesuren en het door elkaar klutsen van technische afdelingen. Dat demotiveert docenten en leerlingen. Dat betekent ook, dat het bedrijfsleven de schade moet herstellen, door bijscholing. Nu nog hebben VBO-E leerlingen een uitstekende positie voor succes op de arbeidsmarkt. Als het overheidsbeleid zo doorgaat brengt dit de branche in gevaar.”

Reageer op dit artikel