nieuws

Havens stemmen activiteiten beter op elkaar af

bouwbreed Premium

De Nederlandse zeehavens willen hun activiteiten onderling beter gaan afstemmen en meer aan gezamenlijk onderzoek gaan doen. De Nationale Havenraad (NHR) heeft een lijst met poen overhandigd aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het onderzoeksbureau Buck Consultants heeft voor de NHR het onderzoek gedaan.

De NHR-plannen varieren van het instellen van binnenvaartshuttles tot demontage van boorplatforms. De havens van Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Dordrecht en Moerdijk gaan gezamenlijk hun ruimtebehoefte inventariseren en hun activiteiten bij het aantrekken van nieuwe bedrijven op elkaar afstemmen. Het instellen van een vaste binnenvaartverbinding, een zogeheten shuttle, wordt onderzocht voor de routes Rotterdam-Moerdijk en Rotterdam-Vlissingen/Terneuzen.

Rotterdam en Vlissingen gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een ethyleen-leiding tussen beide havens. Vlissingen en Delfzijl gaan samen de toekomst van hun aluminiumsmelterijen onderzoeken, terwijl Harlingen en Delfzijl/Eemshaven nauwer willen samenwerken op het gebied van scheepsonderhoud.

Alle zeehavens gaan regelmatig met elkaar overleggen over het demonteren van boorplatforms. De havenbeheerders willen zoveel mogelijk kansen grijpen op dit betrekkelijk nieuwe terrein. In de Rotterdamse haven is inmiddels al het eerste sloop-po van start gegaan. Ook de aanpak van het slibprobleem zal een punt van gezamenlijk overleg worden.

Reageer op dit artikel