nieuws

‘Fout in de bekisting of instructies niet opgevolgd’

bouwbreed Premium

Een fout in het ontwerp van de bekisting of het niet opvolgen van instructies door de werknemers is de oorzaak van het bezwijken van de bekisting voor een pijler van een viaduct bij Ridderkerk, vorige week dinsdag. Dat stelt A. van ’t Hoog, directeur van BAM Infrabouw te Bunnik.

Volgens Van ’t Hoog is er in elk geval geen sprake van een technisch gebrek aan een van de vier vijzels. Dat heeft eigen onderzoek van BAM Infrabouw uitgewezen. “Er zijn nog maar twee mogelijke oorzaken over. De constructie van de bekisting is fout geweest of de werknemers hebben de instructies niet nageleefd. Ik houd er terdege rekening mee dat een ondeugdelijke constructie van de bekisting de oorzaak is van het drama.” BAM Infrabouw heeft inmiddels vier experts gevraagd de constructie onafhankelijk van elkaar nog eens na te rekenen.

De bekisting is geleverd door Grimbergen te Alphen aan den Rijn. Een woordvoerder van dit bedrijf kan zich de uitspraken van Van ’t Hoog moeilijk voorstellen. Zolang de zaak onder behandeling is bij het Openbaar Ministerie levert Grimbergen geen commentaar, aldus de woordvoerder. “Wij als leverancier zijn er ook zeer ongelukkig mee. Er kan heel wat misgaan, er zijn zeker een stuk of tien mogelijkheden. Als men bijvoorbeeld begonnen is met storten aan het uiteinde, dan gaat het mis.” BAM Infrabouw en Grimbergen onderzoeken het ongeval in goed overleg, stellen zowel de woordvoerder als Van ’t Hoog.

Tweede bekisting

De bekisting is speciaal voor dit po ontworpen en hij werd voor de tweede keer ingezet. Bij het po is nog een tweede bekisting betrokken van hetzelfde type. Hij is echter korter en dikker. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek wordt ook deze bekisting voorlopig niet gebruikt. Volgens Van ’t Hoog is het geen probleem voor de voortgang van het po, omdat de uitvoering voor ligt op de planning.

Prestatiebestek

Van ’t Hoog tracht niet de schuld uitsluitend in de schoenen van Grimbergen te schuiven. Hij benadrukt dat de constructie van de bekisting zowel door Grimbergen als door BAM Infrabouw is doorgerekend en goed bevonden. “Als de bekisting fout is, dan is het in elk geval een gedeelde verantwoordelijkheid”, aldus Van ’t Hoog.

Het po bij Ridderkerk wordt uitgevoerd op basis van een prestatiebestek. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerend aannemer en niet bij de opdrachtgever, Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Ook de leverancier van het beton en de pomp ke niet verantwoordelijk gesteld worden, aldus Van ’t Hoog.

‘Geen sprake van technisch gebrek aan de vijzels’

Reageer op dit artikel