nieuws

Faalangst

bouwbreed Premium

De werkgevers in de bouw hebben geoordeeld dat het niet oppurtuun is om vlak voor de cao-onderhandelingen aan het Cobouw-rondetafeldebat over uitzenden deel te nemen. Na eerdere toezeggingen door twee voormannen uit de bouworganisaties werd deelname vier dagen voor het debat ineens afgezegd met als reden dat dit een onderwerp is dat tussen de sociale partners onderling aan de cao-onderhandelingstafel geregeld moet worden. Als ze dat werkelijk van mening zijn, dan vergeet men dat uitzenden door uitzendorganisaties gebeurt en dat het dus van weinig realiteitszin getuigt om de discussie daar niet mee aan te gaan.

Het beraad tussen de bonden en de werkgevers is hier niet mee gediend. Immers als men het niet af had laten weten, zou men daadwerkelijk hebben ke meemaken hoe vertegenwoordigers van bonden en uitzendorganisaties tijdens het debat steeds dichter tot elkaar kwamen. Er zit nog wel een streep licht tussen, maar het moet mogelijk zijn dat die partijen op gelijke lijn komen.

Uit het interview met de heer Weitenberg (directeur van VGBouw), deze week in Cobouw, blijkt dat de grote bouwers best meer flexibiliteit in de bouw willen. Alleen dan wel volgens de uitzendcao. Dit staat haaks op de inzet van de bonden, zij het dat deze tijdens het debat best bereid bleken tot compromissen.

Van de kleinere werkgevers,vertegenwoordigd door het NVOB, is bekend dat ze weinig met uitzenden op hebben.

De opgegeven reden om niet aan het debat deel te nemen lijkt dan ook een drogreden. Het schuilt in iets heel anders, namelijk faalangst.

Bouwwerkgevers zijn kennelijk zo tot op het bot verdeeld over het fenomeen uitzenden dat ze deze onderlinge meningsverschillen niet onder een noemer naar buiten durven brengen. Toch zal er klare soep geserveerd moeten worden voor 1 januari 1998, wanneer het uitzendverbod vervalt. Men kan geen stommetje blijven spelen.

Reageer op dit artikel