nieuws

Duitsland dient binnenkort aanklacht in tegen HBG

bouwbreed

De Duitse regering dient binnenkort een aanklacht in tegen de Hollandsche Beton Groep (HBG) als vermeende hoofdveroorzaker voor de financiele strop (ruim f. 515 miljoen) bij de bouw van een nieuwe parlementswijk in Bonn, de zgn. Schurmann-bouw’. Ook andere, kleinere bouwbedrijven worden aansprakelijk gesteld.

De HBG-dochter HBW werd in eerste instantie verantwoordelijk gesteld voor de schade aan de gehavende ruwbouw na de hoogwaterramp in december 1993. De HBG wees echter iedere verantwoordelijkheid van de hand omdat de volgelopen onderverdiepingen reeds voor Kerst 1993 werden opgeleverd. De geraamde bouwkosten tot dat tijdstip (ruim f. 168 miljoen) zijn inmiddels opgelopen tot ruim een half miljard gulden.

Het ministerie voor Bouwzaken weigert pertinent de hoogte van de schadeclaim te noemen. Op de bewering dat sprake zou zijn van een claim van ruim een half miljard gulden aan HBG, antwoordde woordvoerder Ningelgen van Bouwzaken: “Ons departement heeft te zijner tijd uitspraken gedaan over de hoogte van onze eisen. We gaan onze positie in dit proces toch niet op voorhand ondermijnen? U kunt ervan uitgaan dat onze aanklacht nog voor eind van het jaar wordt ingediend.”

Extra kosten

Volgens juridische experts zal Duitsland zoveel mogelijk van de kosten willen verhalen op de HBG. Volgens de oppositie hebben ex-minister Schwaetzer van Bouwzaken en haar opvolger, Klaus Topfer, echter veel te lang gewacht met een proces tegen HBG. Beide bewindslieden zouden een gigantische hoeveelheid extra kosten hebben veroorzaakt bij hun pogingen met de HBG en andere bouwbedrijven een interne regeling ter sanering en afbouw van het complex te treffen. Deze kosten zou men onmogelijk op de HBG ke verhalen.

De HBG wijst iedere schuld van de hand. De begrotings- en bouwcommissie van de Bondsdag hebben ingestemd met de sanering en afbouw van het complex onder voorwaarde dat de vastgelegde grens van f. 576 miljoen aan extra kosten niet wordt overschreden.

Reageer op dit artikel