nieuws

Chaam

bouwbreed

De plannen voor de provinciale weg door Chaam worden op dit moment besteksklaar gemaakt. De verwachting is dat de civiele werken in november/december dit jaar ke worden aanbesteed. Kort daarop zal het bestek voor de openbare verlichting en het bestek voor de geregelde voetgangersoversteekplaats worden aanbesteed. De start van de uitvoering van de civieltechnische werken is gepland in maart/april 1997.

De weg door Chaam staat al een tijdje op de nominatie gemoderniseerd te worden. Nu is het een weg, waarlangs geen fietspad ligt en waar op enkele punten geen voetgangersvoorzieningen zijn. En dat langs een weg waar van oudsher veel winkels en bedrijven zijn gevestigd.

Tegelijkertijd met dit werk laat de gemeente tevens de riolering vernieuwing. Dit valt buiten dit po en wordt volledig door de gemeente bekostigd.

Reageer op dit artikel