nieuws

Bedrijfschap daagt klusbedrijf voor rechter

bouwbreed

Het Bedrijfschap Schildersbedrijf heeft voor de eerste maal gebruik gemaakt van het zogenaamde groepsactierecht om daarmee op te komen voor de belangen van legaal gevestigde schildersbedrijven. Op grond van dat recht is de president van de rechtbank Middelburg gevraagd het klussenbedrijf De Reu in Oostburg te verbieden schilderwerkzaamheden aan te nemen omdat men daartoe niet de vereiste papieren bezit.

Mr. W.M.J.M. Heijltjes in Nijmegen had in opdracht van het bedrijfschap het klussenbedrijf, dat met ingang van 1 januari van dit jaar is begonnen, al enkele keren schriftelijk gesommeerd schilderswerk in de particuliere sector na te laten omdat men niet voldoet aan de eisen, die de per januari van dit jaar vereenvoudigde vestigingswetgeving vereist.

Voor het professionele schildersbedrijf dient men tenminste te beschikken over een diploma Algemene Ondernemersvaardigheid.

Vader en zoon De Reu, die hun bedrijf bij de Kamer van Koophandel als klussenbedrijf hadden laten inschrijven, maar uitsluitend schilderwerk verrichten, beschikken daar niet over. Een kort geding werd steeds uitgesteld omdat werd aangekondigd dat iemand in dienst zou worden genomen die de vereiste papieren zou bezitten.

Schildersklussen

Vandaar dat eerst deze week het kort geding diende nadat was vastgesteld dat er van deze belofte niets was terecht gekomen. Ter zitting werd aangevoerd dat mogelijk in januari aanstaande, ‘maar het kan ook juni worden’ een der participanten in deze vennootschap onder firma examen zal doen voor het diploma Algemene Ondernemersvaardigheid.

Overigens zouden ze al hebben bewezen over die vaardigheid te beschikken omdat ze steeds nieuwe schilderswerken opgedragen krijgen, aldus hun verdediger. De ondernemers zijn ook als werknemers in het schildersvak begonnen en hebben daarom een voorkeur voor schildersklussen.

Mr. Heijltjes vroeg een verbod tot het uitoefenen van schilderswerkzaamheden tot aan de eisen van de vestigingswet is voldaan op straffe van een dwangsom van f. 5000 voor elke dag dat dit niet gebeurt.

De president doet maandag 28 oktober uitspraak.

Reageer op dit artikel