nieuws

Aanbod laagbouw in Amsterdam te beperkt

bouwbreed

In Amsterdam is de vraag naar laagbouwwoningen aanzienlijk groter dan het aanbod. Jaarlijks worden circa 1250 nieuwe laagbouwappartementen opgeleverd, maar dit is niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Niettemin zal de productie van laagbouw niet worden opgevoerd. “Hogere aantallen zijn ook afzetbaar, maar dit zal naar verwachting leiden tot een groter afzetrisico voor gestapelde woningen.”

Dit blijkt uit het programma Ruimtelijke Investeringen Amsterdam, dat onlangs verscheen. Naast laagbouw verrijzen er in de hoofdstad jaarlijks 2600 ‘gestapelde’ woningen. In Amsterdam is vooral veel vraag naar duurdere koopwoningen en naar huizen met een relatief lage huur. Huizen met een hoge huur, boven f. 1000 per maand, zijn niet populair. Vooral door de gunstige rentestand is het kopen van een woning populairder dan huren.

Verder blijkt uit het programma dat Amsterdam er in 1995 niet in is geslaagd om de VINEX-productie te halen. Volgens de nieuwbouwopgave moesten vorig jaar 5000 woningen worden gebouwd, maar inmiddels zijn er 4000 opgeleverd. De overige 1000 huizen worden de komende jaren alsnog gebouwd.

“De Vinex-woningbouwtaakstelling staat onder druk door planuitval en vertraging bij de uitvoering van plannen”, aldus een toelichting van de gemeente Amsterdam op het rapport. “Het beeld van de financiele consequenties van de binnenstedelijke Vinex-woningbouwtaakstelling is nauwelijks gewijzigd. Het is dan ook alleszins verantwoord door te gaan met de realisering van het programma.”

Infrastructuur

“Het herstel van de kantorenmarkt zet zich voort”, vermeldt het rapport. “De leegstand loopt terug, daarna zal naar verwachting weer uitgifte van terreinen plaatsvinden.”

Daarbij wordt aangemerkt dat in de regio veel concurrentie heerst bij het aanbod van bedrijfsterreinen. Daarom komt er een onderzoek naar de positie van de terreinen in de hoofdstad. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt de concurrentiepositie op dit gebied versterkt.

Volgens het rapport wordt er te weinig geinvesteerd in infrastructuur en bovendien duurt het te lang voordat verbeteringen aan de infrastructuur worden doorgevoerd.

Volgens de toelichting van de gemeente “kan dit een negatieve weerslag hebben op de investeringsbereidheid in de private sector en daarmee op de gewenste economische ontwikkeling”.

Reageer op dit artikel