nieuws

Wel vakbekwaam, niet ondernemingsvaardig

bouwbreed

De forse vereenvoudiging van de Vestigingswetgeving per 1 januari van dit jaar, betekent niet dat men zich als ondernemer niet langer aan de daarin gestelde regels dient te houden. Dat ondervond de heer Visser uit Leeuwarden, die het dakdekkersbedrijf uitoefent zonder de daarvoor benodigde vergunning op B-niveau.

Vebidak, de brancheorganisatie van dakdekkers, vorderde in kort geding voor mr. A.J. van der Meer, fungerend president van de Leeuwarder rechtbank, stopzetting van diens werkzaamheden op straffe van een dwangsom.

De ‘oude’ vestigingswet bevatte ten aanzien van dit type bedrijf niet alleen algemene ondernemingsvaardigheden, maar ook een vakbekwaamheidsdiploma. De gewijzigde vestigingswet eist nog slechts een diploma algemene ondernemersvaardigheden.

Juist dat laatste deed Visser de das om. Hij beschikte al wel over een vakbekwaamheidsdiploma, maar een papiertje, waaruit moet blijken dat men in staat is een behoorlijke bedrijfsuitoefening aan te ke, wordt nog steeds gemist.

Al in juli 1995 is Visser door mr. H.R.M. Jenne namens Vebidak gesommeerd zijn werkzaamheden te staken. Als antwoord kreeg hij per fax de mededeling dat Visser dat niet van plan was te doen.

Een daarop volgend kort geding is enige malen aangehouden om mevr. Visser in de gelegenheid te stellen via een schriftelijke cursus alsnog een diploma ondernemingsvaardigheden te laten behalen. Dat blijkt maar steeds niet tot succes te leiden.

Na ruim een jaar tenslotte werd het geding voortgezet omdat de vrees van Vebidak, dat er anders geen eind aan deze zaak komt, wel eens bewaarheid zou ke worden. Daarbij speelde nog mee dat Visser op zijn facturen ten onrechte vermeldde lid van Vebidak te zijn en ‘gespecialiseerd in alle voorkomende bitumineuze bedekkingen’.

President Van der Meer kwam ditmaal wel tot een vonnis. Visser krijgt nog een maand de tijd om door het aantrekken van een bedrijfsleider met een ondernemingsdiploma alsnog aan de vestigingswet te voldoen. Visser had dat vijf jaar geleden de Kamer van Koophandel ook al eens beloofd te zullen doen.

Maar nu zal het binnen een maand in orde moeten zijn of anders moet een dwangsom van f. 2000 per dag worden betaald tot een maximum van f. 100.000. Vooralsnog is hij de kosten van dit geding verschuldigd, die zo’n f. 2000 belopen.

Reageer op dit artikel