nieuws

Van der Donk strijdt voor gebruik van puinbreker

bouwbreed Premium

Volgende week dinsdag zal blijken of de puinbreker van de Theo van der Donk Container en Recycling BV uit Nuland voorlopig stilgelegd moet worden. Dan doet rechter mevrouw J. Leyten van de Raad van State in Den Haag uitspraak in een door Van der Donk aangespannen spoedprocedure.

Van der Donk begon in 1988 in Nuland een afvalstoffenbewerkend bedrijf. Aan de Industrieweg in Nuland staat een grote hal met daarin een sorteerlijn voor bouw- en sloopafval. In 1993 ontstonden er plannen voor de start van puinbreekactiviteiten. De provincie weigerde daarvoor een vergunning te verlenen en vaardigde zelfs een dwangsom uit. Dit laatste werd in een spoedprocedure bij de Raad van State geschorst, waardoor de breker in gebruik kon blijven.

De puinbreker ging op een zeker moment kapot waarna Van der Donk investeerde in een nieuw type breker. Er volgde overleg met de provincie, maar die weigerde nog steeds om de breker onder de milieuvergunning van Van der Donk te brengen. Tevens vaardigde de provincie een bestuursdwangaanschrijving (sluitingsbevel) uit voor de breker. Over die aanschrijving werd deze week bij de Raad van State geprocedeerd.

Nieuwe installatie

Van de provincie verscheen niemand in Den Haag om het beleid toe te lichten dat de provincie tot nu toe in deze affaire voerde. Volgens Th. Vermeulen, advocaat van de BV, weigert de provincie de breker te vergunnen omdat dat in strijd zou zijn met het Provinciaal Milieu Beleidsplan (PMB) dat vorig jaar voor de periode 1995-1999 werd vastgesteld.

In het PMB staat dat er geen nieuwe puinbrekers in Noord-Brabant bij moeten komen. Van der Donk stelt zich echter op het standpunt dat het hier niet om een nieuwe breekinstallatie gaat. Hij breekt reeds gedurende enige jaren jaarlijks zo’n 14.000 ton steen.

Dat zou nog geen procent zijn van de hoeveelheid puin die jaarlijks in de hele provincie Noord-Brabant vrij komt. Economisch bezien zou Van der Donk echter zwaar op de breekactiviteiten leunen en daarom verzoekt advocaat Van der Meulen rechter Leyten met klem om de bestuursdwangaanschrijving te schorsen.

Reageer op dit artikel