nieuws

Regeringsfracties

bouwbreed

op hoofdlijnen tevreden over Miljoenennota

De drie regeringsfracties zijn op hoofdlijnen tevreden over de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota voor volgend jaar. De VVD waarschuwt echter voor zelfgenoegzaamheid. Ook D66 heeft aanvullende wensen. De PvdA ziet ruimte voor nieuw beleid.

Het CDA, de grootste oppositiepartij, geeft toe dat er sprake is van “goede begrotingsresultaten”. Volgens de christen-democraten zijn die echter mede te danken aan het beleid van vorige kabinetten en de loonmatiging van de sociale partners. Bovendien is er op onderdelen reden voor zorg, aldus het CDA.

GroenLinks vindt de begroting “financieel te streng en sociaal te zwak”. Deze fractie wil meer geld voor onder meer milieubeleid, onderwijs, openbaar vervoer en huursubsidie.

Reageer op dit artikel